Sökning: "academic labour market"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden academic labour market.

 1. 1. THE ROAD FROM SALZBURG Translating European principles of Doctoral Education to local contexts

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Ahlmark; [2019-07-08]
  Nyckelord :doctoral education; knowledge economy; Salzburg principles; Original research; employment market needs; translation; CUDOS mores; post-academic science; mode 1 and mode 2 production of knowledge;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in what ways directors of doctoral education navigate and translate doctoral education norms from the European level to local contexts. In focus are the two norms of original research and wider labour market needs, enshrined in the Salzburg principles, adopted by the European University Association. LÄS MER

 2. 2. Challenges of Professional Integration: Experiences of non-EU Highly Skilled Professional Immigrants in Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joyce Awori; [2019-07-03]
  Nyckelord :Non-EU skilled Professional immigrants; experiences; Swedish labour market; employment; human capital; social capital and low skilled jobs;

  Sammanfattning : Migration has been a global phenomenon. Sweden being one of the most industrious countries of Europe, with the best welfare system, Sweden has experienced considerable flow of both professional and nonprofessional immigrants. LÄS MER

 3. 3. Economic integration of Iraqi immigrants with higher education into the Swedish labour market

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hassan Al-Baldawi; [2019]
  Nyckelord :Iraqi immigrants; Sweden; Labour market; Higher education; Economic integration; Social network;

  Sammanfattning : The issue of unemployment and labour integration of immigrants into the labour market in host countries has always been a source of debate among the public and policymakers in the host countries. This study focuses on the economic integration of highly educated Iraqi immigrants into the Swedish labour market. LÄS MER

 4. 4. Den (o)lönsamma mångfalden : Om forskningens, marknadsekonomins och den funktionella dumhetens roll i organisationers olikhetsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2019]
  Nyckelord :Diversity management; legitimacy; functional stupidity; reflexivity; discourse; Mångfald; legitimitet; funktionell dumhet; reflexivitet; diskurs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfald som begrepp introducerades i Sverige under 1990-talet med den amerikanska ledningsstrategin Diversity management som förebild, där man i slutet av 1980-talet började tala om anti-diskriminering i termer av organisationsnytta. Insikten om vikten av diversifierade arbetsstyrkor som kan generera effektivitet och kundanpassning beskrivs tillsammans med den demografiska utvecklingen ha gjort mångfald till en etablerad managementfråga. LÄS MER

 5. 5. Inherent Motivation and the Leadership Style Preferences of Millennials

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Julia Kobylinski; Molly McGregor; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Motivation; Millennials; Leadership Training;

  Sammanfattning : Existing research on leadership and motivation tends to focus primarily on how leadership style influences employee motivation with very little consideration for how follower characteristics may influence the preference of the leader. In an attempt to contribute to this research gap, this thesis examined whether motivation, as represented by extrinsic and intrinsic sources, influences an individual’s preference towards a transactional vs. LÄS MER