Sökning: "academic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden academic motivation.

 1. 1. THE WELL-BEING OF ACADEMICALLY RESILIENT STUDENTS IN GERMANY Reanalysis of PISA 2015 data using Structural Equation Modeling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Deborah Elin Siebecke; [2020-01-22]
  Nyckelord :Academic Resilience; Disadvantaged High-Achievers; Well-Being; Academic Performance;

  Sammanfattning : Aim:This study aims at investigating the well-being of academically resilient students, as well as examining a possible effect of well-being on achievement. In doing so, this study attempts at contributing to a smaller research gap concerning the well-being of academically resilient students. LÄS MER

 2. 2. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 3. 3. Gamification for Sustainability - An experts' perspective on the opportunities and challenges of gamification as a tool to foster sustainability practices within organisations

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yara Hostettler; Britt Van Maurik; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Game design elements; Sustainability; Organisational culture change; Employee engagement; Value alignment; Behaviour change;

  Sammanfattning : Gamification and sustainability are two topics that have gained a lot of attention in the past few years, both from the corporate sector and the academic community. Yet, the connection between the two concepts has seldom been made. LÄS MER

 4. 4. Leadership Behavior & its influence on Knowledge Management : A case study of a maritime crewing SME

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nikoleta Pyrovolaki; Jingxin Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership Behavior and Knowledge Management are two very important themes in Business Administration. The purpose of this study is to examine how Leadership Behavior influences Knowledge Management practices in business organizations. LÄS MER

 5. 5. The Path to Green Is Paved with Good Intentions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sebastian Blendow; Valter Frankenberg; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Wage Reduction; Sustainability; Corporate Attractability; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : The past decades have seen a rapid increase in the interest in sustainability across all aspects of society. As individuals have become ever more impact conscious, so too, have companies changed their strategies, both in operations and in their positioning towards employees. LÄS MER