Sökning: "academic success"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden academic success.

 1. 1. COVID-19 and the Academic Performance in Sweden´s Elementary Schools : Investigating the change in schools´ average merit scores in upper level of elementary education due to the COVID-19 outbreak

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jasmin Music; Zachary Sporn; [2022]
  Nyckelord :COVID19; elementary school; average merit score; quantitative Study; fixed-effect model;

  Sammanfattning : Sweden was one of the few countries in the EU that in most cases decided to keep their elementary schools open during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to investigate potential outcomes COVID-19 has had on students´ average merit scores as well as group-specific effects across genders and school types. LÄS MER

 2. 2. Ett oändligt maraton : En studie av forskningsprojekt och dess effekter på individen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Åsa Ågren; [2022]
  Nyckelord :research projects; motivation; destructive leadership; psychosocial work environment; burnout; forskningsprojekt; motivation; destruktivt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; utbrändhet;

  Sammanfattning : Dagens forskningsprojekt kräver minst lika mycket metodik och styrning som andra projekt, men studier av hur man driver och leder forskningsprojekt är fortfarande väldigt få. Syftet med den här uppsatsen har varit att utforska forskningsprojektet som arketyp och genom tio kvalitativa intervjuer få insikt om hur individer upplever att arbeta med forskningsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Does remote working work? Quantifying the effect of remote working on the motivation of employees during the Covid-19 pandemic

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Isabelle He; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Remote working; Motivation; Job characteristics theory; Work design;

  Sammanfattning : One of the most obvious impacts of the Covid-19 pandemic is perhaps the increase in the number of people working remotely. Never before in modern days has there been a remote workforce this large and who have persisted this long. LÄS MER

 4. 4. Motivation, uppmuntran och förväntningar : En enkätstudie om skillnaderna i pojkar och flickors studieprestationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linus Tunmats; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; skillnader; kön; betyg; meritpoäng; motivation; uppmuntran; förväntan; equality; differences; sex gender; grades; motivation; encouragement; expectations;

  Sammanfattning : School is supposed to be a place of equal opportunity for all students to achieve academic success no matter who they are or what background they have. Yet in the Swedish school today, girls generally perform better and receive better grades than boys regardless of socioeconomic background or ethnicity. LÄS MER

 5. 5. Supply Chain Transformation by Blockchain Technology - Implementation of Blockchain Solutions in Supply Chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nermin Brkovic; [2021-06-22]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger; token; okenisation; crypto; bitcoin; supply chain; scm; logistics; transport; interoperability; standards; transparency; traceability; visibility.;

  Sammanfattning : There are increasing disadvantages and challenges for traditional supply chains as the supply chains are getting more extended and complex, mainly due to the rapid changes in the market environment. We have various risks such as an increasing amount of corruption, lack of quality control and difficulties of tracing impacts of disruptions along the supply chain. LÄS MER