Sökning: "academic work"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade orden academic work.

 1. 1. Hälsopromotion som mode. En kvalitativ studie om organisatoriska moden i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Lidh; Björn Porlein; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish healthcare organizations work with health promotionregarding their coworkers in the most modern and fashionable ways – as well as the study aimsto see where the ideas behind these interventions tend to come from. The study is designed to be qualitative, where interviews with executives and HR-strategists has been made to represent the main empirical data. LÄS MER

 2. 2. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 3. 3. “Att bli accepterad är långt ifrån samma sak som att bli vald” : – Hur inkludering av elever med funktionsnedsättning påverkar attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Sjögren; [2020]
  Nyckelord :inclusion; students with disabilities; students without disabilities; different characteristics; attitudes; social relations.; inkludering; elever med funktionsnedsättning; elever utan funktionsnedsättning; avvikande egenskaper; attityder; sociala relationer.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudies syfte är att belysa hur inkluderingsarbetet av elever med funktionsnedsättning uppfattas av och påverkar elever utan funktionsnedsättning. För att skapa en bild av detta undersöks attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättnings samt vad som avgör vilka attityder och relationer som uppstår i samband med inkludering. LÄS MER

 4. 4. God intention men bristfällig kunskap - en kvalitativ intervjustudie om socionomers erfarenheter av att arbeta med unga transpersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Wendt; [2020]
  Nyckelord :approach; education; knowledge; norm-critical perspective; queer theory; social work; transgender youths;

  Sammanfattning : Wendt, I. Good intention but insufficient knowledge. A qualitative interview study on social workers experiences of meeting young transgender people. Degree project in social work 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Akademisk frihet, forskningsetik och integritetsskydd : En studie av det självständiga studentarbetet, dess funktion och begränsningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Frisell; [2020]
  Nyckelord :tudentarbete; akademisk frihet; forskningsetik; dataskyddsförordningen; känsliga personuppgifter; utbildningsuppdrag; forskning; kunskapsproduktion;

  Sammanfattning : The student’s independent work, often in the form of a thesis, plays an important role in higher education at Swedish universities. However, since the GDPR came into effect in 2018, some Swedish universities have limited their students’ processing of sensitive personal data, while other universities have not. LÄS MER