Sökning: "acceleration"

Visar resultat 1 - 5 av 741 uppsatser innehållade ordet acceleration.

 1. 1. Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annelie Norrman; Jaana Nyman; [2021-08-05]
  Nyckelord :särskilt begåvade; acceleration; berikning; coachning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractSpecialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en platsdär alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). LÄS MER

 2. 2. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 3. 3. Sensor fusion for estimating vehicle chassis movement

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Edwin Solomon Arthur Paul; Sanjay Varadharajan; [2021]
  Nyckelord :Sensor fusion; Vehicle dynamics; State estimation; Sensors; Sensorfusion; Fordonsdynamik; Skattning av parametrar; Sensorer;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work is to investigate the possibility of applying a sensor fusion algorithm with a focus on estimating vehicle dynamic states, mainly the vehicle body accelerations. Modern passenger vehicles have several mechatronic systems such as active safety, comfort, driver assistance etc. LÄS MER

 4. 4. The Acceleration of Digitalization and its Influence on Business Model Innovation : A qualitative study of Swedish SMEs from the perspective of a business developer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Pim de Flon; Lovisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Acceleration of Digitalization; Small- and Medium-sized Enterprises; Covid-19; Theory of Organizational Change;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 has accelerated digitalization and pressured companies across multiple sectors to digitally transform their operations. Such adaptation requires businesses to rethink and change their existing business models, thus, business model innovation (BMI). LÄS MER

 5. 5. Optimisation of a Commuter Train System’s Energy Consumption: : A Statistical Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Klara Törnquist Daun; Carl-Fredrik Vezzoli; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years the number of passengers travelling by train have increased and so has the requirements for punctuality and energy efficiency. The performance of the requirements depends on how the driver operates the train which in turn depends on the drivers skills and experiences. LÄS MER