Sökning: "accelerationsgivare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet accelerationsgivare.

  1. 1. Tillståndskontroll av spårväxlar med mätutrustning monterad på tåg i reguljärtrafik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

    Författare :Simon Rengmyr; [2017]
    Nyckelord :switches; crossings; onboard system; crossingpoint; acceleration sensor; accelerometer; vibration measurement; spårväxlar; spårväxel; ombordsystem; korsningsspets; accelerationsgivare; accelerometer; vibrationsmätning;

    Sammanfattning : From 2000 to 2015, the cost of operation and maintenance (including reinvestment) and traffic control has increased from approximately three billion to over nine billion Swedish kronor annually. By making more frequent measurements of track irregularities and identifying trends earlier, accurate and effective maintenance can be performed. LÄS MER