Sökning: "accelerometer"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet accelerometer.

 1. 1. Fysisk kapacitet hos personer med obstruktiv sömnapné, övervikt och låg fysisk aktivitetsnivå : - En jämförande & sambandstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Alfred Bjernulf; Kolbe Oscar; [2019]
  Nyckelord :OSA; sleep apnea; physical capacity; physical activity; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; Overweight; OSA; sömnapné; fysisk kapacitet; fysisk aktivitet; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av upprepade episoder av helt eller delvis avstängda luftvägar under sömn. Det saknas studier som undersöker samband mellan fysisk kapacitet och graden av OSA, Body Mass Index (BMI), dagtrötthet, mängden tid med lågintensiv fysisk aktivitet (LFA) och ålder hos personer med OSA. LÄS MER

 2. 2. Human Activity Recognition : Deep learning techniques for an upper body exercise classification system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Paolo Nardi; [2019]
  Nyckelord :Human Activity Recognition; Deep Learning; Machine Learning; Exercise Classification; Convolutional Neural Network;

  Sammanfattning : Most research behind the use of Machine Learning models in the field of Human Activity Recognition focuses mainly on the classification of daily human activities and aerobic exercises. In this study, we focus on the use of 1 accelerometer and 2 gyroscope sensors to build a Deep Learning classifier to recognise 5 different strength exercises, as well as a null class. LÄS MER

 3. 3. Höjdmätare för fallskärmshoppning : Metoder för höjdmätning samt framtagning av algoritmer för vald metod

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linnea Björck; Johan Petersen; [2019]
  Nyckelord :Mechanical altimeter; digital altimeter; radar; GPS; accelerometer; gyroscope; altimeter; triangulation; trilateration; Mekanisk barometer; digital barometer; radar; GPS; accelerometer; gyroskop; höjdmätare; triangulering; trilateration;

  Sammanfattning : Inom fallskärmshoppning behövs förutom ett välfungerande fallskärmssystem även en precis höjdmätare. Båda är avgörande komponenter när det gäller utrustning för att kunna genomföra ett säkert hopp. LÄS MER

 4. 4. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Mikael Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :virtual reality; timmerlasbilar; helkroppsvibrationer;

  Sammanfattning : Ever since the chainsaw was introduced on a broad market during the 1950s, the effects of new technology on efficiency and work environment has been studied. Today we stand before a paradigm shift of how we operate logging cranes on timber trucks. LÄS MER

 5. 5. Gyro Stabilization of a Positioning Unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Wilhelm Andrén; Ella Hjertberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mounting cameras on motorized objects has become possible in greater extent due to the emerging camera technology during the past few decades. This application could prove useful in several areas such as search and rescue operations, surveillance or even news monitoring. LÄS MER