Sökning: "accelerometer"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet accelerometer.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. Trampoline jump classification using sparse data in machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Bitén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within the last few years, machine learning has grown rapidly and become widely used when classifying data from inertial measurement units (IMU). Sensor data, and in particular accelerometer data, are used in different types of trick classifications for various sporting exercises. LÄS MER

 3. 3. Analys av accelerometerdata för identifiering av träffpunkt och mätning av resulterande vibrationer i padelrack

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Broman; André Franzén; [2021]
  Nyckelord :Hand-Arm-Vibration HAV ; impact zone; vibration; padel racket; Frequency analysis Fast Fourier Transform FFT ; accelerometer data; Inertial Measurement Unit IMU ; Hand-Arm-Vibration HAV ; träffzon; vibration; padelrack; frekvensanalys; Fast Fourier Transform FFT ; Accelerometerdata; Inertial Measurement Unit IMU ;

  Sammanfattning : Syftet med att mäta vibrationer och rekyler i ett padelrack i detta arbete är att utveckla en prototyp som kan användas som träningsredskap för att minska risken för skador. En vanlig skada som drabbar padelspelare är tennisarmbåge, som enligt studier tros uppkomma genom upprepad exponering av mikrotrauman som vibrationer och rekyler. LÄS MER

 4. 4. Balancing a Monowheel with a PID controller

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Fritiof Andersen Ekvall; Nils Winnerholt; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Monowheel; Balance; PID Arduino; Mekatronik; Monowheel; Balans; PID Arduino;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis aimed to create a self balancing monowheel, a vehicle type consisting of one wheel, using a PID controller. The wheel is equipped with an accelerometer to gather data about the tilt of the construction, which is then filtered using a Kalman filter. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utvärdering av lågkostnadssystem för inklinationsmätning på fordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Pontus Hedenström; [2021]
  Nyckelord :embedded systems; accelerometer; IMU; incline; vehicle; inbyggda system; accelerometer; IMU; inklination; fordon;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs tillsammans med Ålö AB som tillverkar frontlastare under varumärket Quike och ämnar utvärdera olika möjliga lösningar för ett system som beräknar inklinationen på fordon. Systemet ska utformas med låg kostnad som prioritet och skall klara hårdvaruklassificeringar för elektronik tillämpat på fordon (AEC-Q100). LÄS MER