Sökning: "accepterat"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet accepterat.

 1. 1. Implementing Design Thinking principles for increasing customer centricity in a B2B company : A case study at Mycronic

  Master-uppsats, KTH/Produktinnovationsteknik; KTH/Produktinnovationsteknik

  Författare :Balachandar Ravichandran; Harshavardhan Ramanujam; [2020]
  Nyckelord :Design Thinking; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Well Developed Product Development Processes; Voice of Customer; Customer Requirements Flow; Designtänkande; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Välutvecklade produktutvecklingsprocesser; Customer Voice; Kundkravsflöde;

  Sammanfattning : Design Thinking (designtänkande) är ett kundfokuserat förhållningssätt som används för att stödja innovation. Sedan starten har designtänkandet utvecklats från ett rättframt sätt att lösa tekniska designproblem till en komplex paraplykonstruktion för innovation och förhållningssättet har genom åren blivit ett allmänt accepterat och målinriktat tillvägagångssätt för effektiv produktutveckling. LÄS MER

 2. 2. Resolving temporal links between the Högberget granite and the Wigström tungsten skarn deposit in Bergslagen (Sweden) using trace elements and U-Pb LA-ICPMS on complex zircons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anders Plan; [2020]
  Nyckelord :Bergslagen; Wigström; Högberget; geochronology; geochemistry; U-Pb; REE; trace element; zircon; hydrothermal zircon; LA-ICPMS; SEM; skarn; tungsten; wolfram; scheelite; deposit; ore; critical raw material; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Combined U-Pb and REE trace element LA-ICPMS analyses were performed on zircons, from the scheelite-bearing Wigström skarn, associated micro-granitic dykes and the highly evolved parental Högberget (sensu stricto) granite. Combined systematic of zircon typology and microtextures, trace elements and isotopic chemistry suggest the presence of several diverse zircon types, spanning from early- to late- magmatic stage into a hydrothermal stage. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av bemötande och omhändertagande i samband med vård på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Gillberg; Ruth Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Bemötande; Omhändertagande; Patientens upplevelse; Värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund  På dagens akutmottagning möts ofta patienter av en rad utmaningar i att få ett gott bemötande. Hög arbetsbelastning och överbeläggning bidrar till den begränsade tid vårdpersonal har att ge bemötande och omvårdnad av hög kvalité. LÄS MER

 4. 4. Acceptans av affärssystem från ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tony Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :affärssystem; slutanvändare; acceptans; användbarhet;

  Sammanfattning : Affärssystem är ett fenomen som genomsyrar den moderna organisationen genom att vara en länk mellan dess olika avdelningar. Att införa ett affärssystem medför en förändring av människors arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Icke farmakologiska behandlingar vid depression hos vuxna : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Olofsson Skarin; Sara Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Depression; komplementär alternativ medicin; sjuksköterskor; omvårdnad; behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Depression drabbar 322 miljoner människor världen över och påverkar både individen och personer i dess omgivning. Behandlingen av depression varierar och kan vara farmakologisk och icke farmakologisk. I vissa delar av världen är det mer accepterat att behandla depression med komplementär och alternativ medicin. LÄS MER