Sökning: "access to justice"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden access to justice.

 1. 1. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv : En studie om Gävle kommuns definition av, åtgärder kring och arbetssätt för social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban planning; social sustainable urban planning; municipality planning; social hållbarhet; samhällsplanering; socialt hållbar samhällsplanering; kommunal planering;

  Sammanfattning : Social sustainability is high on the agenda both internationally and nationally, but even though the work has been going on for over 30 years, Sweden has long to go before becoming equal. There are currently gaps in the Swedish research of social sustainability within urban planning. LÄS MER

 3. 3. Biträdesfördel inom Göteborgs Förvaltningsrätt : En kvantitativ prövning av biträdesfördelen för domslut inom LSS mål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Linde-Rahr; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Social contract is founded upon the citizens that willingly give up parts of their freedom and resources in exchange for the right to exercise control of government as well as expecting something in return from the government. This something, could for example be justice and equality. LÄS MER

 4. 4. Implementing the Right to Access to Justice for Persons with PTSD in Swedish Asylum Proceedings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Rantzer; [2019]
  Nyckelord :public international law; human rights law; human rights; CRPD; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; UNCRPD; PTSD; post-traumatic stress syndrome; trauma; access to justice; disability; disabilities; mental disabilities; procedural rights; procedural accommodations; Sweden; asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By combining a legal doctrinal study and an empirical interview study, this thesis examines the implementation of the right to access to justice under article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities for persons who due to post-traumatic stress syndrome have difficulties accounting for their stories in asylum proceedings. The starting point is that persons with PTSD likely will have more difficulties than others in presenting stories that will be viewed as credible, and that this could be mitigated through full implementation of article 13 of the CRPD. LÄS MER

 5. 5. I never tried the swings before : Perspectives on urban greenspace from children with profound intellectual and multiple disabilities

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lena Hanses; [2019]
  Nyckelord :Green access; greenspace; park; children; profound intellectual and multiple disabilities; PIMD; disability;

  Sammanfattning : To achieve the United Nations Sustainable Development Goal 11.7 aiming to create inclusiveand accessible greenspaces, there is need to involve children with profound intellectual andmultiple disabilities in research and planning practices. LÄS MER