Sökning: "access to justice"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden access to justice.

 1. 1. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Nya rättsgrundsatser i anställningsskyddet : Med särskilt fokus på förmånlighetsprincipen och den fackliga föreningsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Jarl; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; anställningsskydd; juridik; förmånlighetsprincipen; facklig föreningsfrihet; internationell arbetsrätt; LAS; access justice; Niklas Bruun; rättsgrundsatser; ILO;

  Sammanfattning : The thesis deals with the draft of amendments to the Swedish Employment Protection Act, that is the result of an agreement between the social partners. The thesis focuses mainly on the change in dispositivity that is proposed for the protection for employments that run until further notice. LÄS MER

 3. 3. Access to justice för målsäganden : Om målsägandens rättigheter, och statens skyldigheter, i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Tibäck; [2022]
  Nyckelord :Access to justice; access to court; access to council; rätt till rättskipning; rätt till rättslig prövning; rätt till ombud; artikel 6; art. 6; EKMR; Europakonventionen; brottsoffer; målsägande; målsägandebiträde;

  Sammanfattning : Equality before the law and equal access to justice are fundamental rights in a modern state governed by the rule of law. Access to justice refers to the essential notion that all people have the right to legal protection and a jucidial remedy and that no practical, legal or other obstacles should prevent individuals from exercising their rights. LÄS MER

 4. 4. ”Alla behöver ju vatten” En kvalitativ undersökning om svenska turisters uppfattningar kring vatten och vattenkonsumtion på Bali

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Alma Sönne; [2021-12-09]
  Nyckelord :Tourism; Water; Water consumption; ; Justice; Responsibility; Power; Turism; Vatten; Vattenkonsumtion; Rättvisa; Ansvar; Makt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine Swedish tourists perspectives on water consumption while traveling in Bali, Indonesia. Using qualitative interviews, the study also examines how problems linked to water consumption, access and distribution in Bali is understood from the perspective of Swedish tourists. LÄS MER

 5. 5. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SÁPMI An interview study with Sámi education professionals addressing the challenges and opportunities for respecting cultural diversity in education

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Österlund Picó; [2021-06-28]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development ESD ; Indigenous education; Indigenous knowledge systems IKS ; Sámi people; Sápmi;

  Sammanfattning : In connection to global ESD discourse concerning the need for education to respect cultural diversity, the aim of this study is to investigate challenges and opportunities encountered by Sámi education professionals regarding the implementation of Sámi education in Sápmi. To meet this purpose, the study addresses the following research questions: How do Sámi education professionals describe: i) culturally appropriate and locally relevant education in Sápmi? ii) challenges and opportunities for implementing culturally appropriate and locally relevant education in Sápmi? To analyze the empirical material obtained through semi-structured interviews, a theoretical framework grounded in decolonial theory, using the concept of epistemic justice and critical place-based pedagogy, is applied. LÄS MER