Sökning: "access to name"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden access to name.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Hantering av nätverkscache i DNS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hans Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

  Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER

 3. 3. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Amanda Wahlström; [2019]
  Nyckelord :mental ohälsa; lantbrukare; stress; depression;

  Sammanfattning : Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. LÄS MER

 4. 4. Face recognition and speech recognition for access control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Thao Tran; Nathalie Tkauc; [2019]
  Nyckelord :Face recognition; speech recognition;

  Sammanfattning : This project is a collaboration with the company JayWay in Halmstad. In order to enter theoffice today, a tag-key is needed for the employees and a doorbell for the guests. If someonerings the doorbell, someone on the inside has to open the door manually which is consideredas a disturbance during work time. LÄS MER

 5. 5. Modellering av elproduktion och elektrisk energilagring för ett system med solceller : Dimensionering, ekonomi och klimatpåverkan

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Egerfält; [2019]
  Nyckelord :Energilagring; solceller; skolbyggnad;

  Sammanfattning : An expansion of production of electricity from renewable energy sources is evident both internationally but also in Sweden. One renewable energy source that has great potential and access is solar energy, where solar panels is the prime and most used technique. LÄS MER