Sökning: "access to question"

Visar resultat 1 - 5 av 753 uppsatser innehållade orden access to question.

 1. 1. Calle viva, Zona viva

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad

  Författare :María Reneé Hernández Marroquín; [2021]
  Nyckelord :Public space; Shopping Malls; Streetscape; Equality;

  Sammanfattning : Located in Central America, Guatemala is the most populated country of the area with around 15 million inhabitants. The capital, Guatemala City has 923,000 inhabitants and is currently home for 55% of the country’s urban population. Guatemala City, with its 42% of territorial extension consisting of green, is considered a green capital. LÄS MER

 2. 2. You Are on Mute : A study on the impact of the digitalisation of communication on experienced interactions in organisations

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Endimione Knorr; Christina Schreml; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Interactions; Digitalisation; Communication; Social Interaction; Work Life; Leadership Relations; Paradoxes; Hybrid; Home Office; Remote Working; Exchange of Information; Organisations;

  Sammanfattning : This thesis aims to interpret the changed interactions and communication in the workplace due to the Covid-19 pandemic. Due to the massive changes in society and the workplace, it is important to look into this aspect of the pandemic’s consequences. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av den digitala ekonomin – århundradets skattereform? - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s ”Belopp A”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Roth; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; Digital skatt; Belopp A; Pelare ett; Beskattning av den digitala ekonomin; OECD; Amount A; Digital tax.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har i stor utsträckning revolutionerat sättet som företagen gör affärer på. Det finns inte längre samma behov av fysiska platser för affärsverksamheter eftersom teknologin har skapat virtuella platser där företag kan sälja både varor och tjänster utan att överhuvudtaget sätta en fot i jurisdiktionen. LÄS MER

 4. 4. Winter is coming - Investigating urban design in a Winter city

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Erica Välimaa; [2021]
  Nyckelord :Winter city; Urban design; Sustainable urban design; Kiruna; Arctic; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : All around the world is the form of the built environment playing a significant role in either enabling or inhibiting outdoor activities. When it comes to winter and Winter cities, it is a challenge how to enable and encourage outdoor activities and soft mobility as the harsh conditions often make it uncomfortable to spend longer periods of time outdoors. LÄS MER

 5. 5. Financing higher education in Tanzania: Exploring Challenges and potential student loan models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Carl Johansson; Jacob Lundborg Ander; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The demand for higher education is quickly rising in the Sub-Saharan Africa region and the question of giving access to all members of society often comes down to financing. Many countries, including Tanzania, have opted for cost-sharing policies where the cost of education is split between the state and the individuals - leaving many without the possibility of attending higher education. LÄS MER