Sökning: "accessory building"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden accessory building.

 1. 1. Wireless IO : A wireless accessory for integration of an Axis Communications camera in a sensor network.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Hannes Eriksson; Ivan Brange Sollie; [2017]
  Nyckelord :wireless; zigbee; surveillance; protocol; network; bluetooth; z-wave; miwi; dash7; ble; ant; power supply; module; transceiver; cc2530;

  Sammanfattning : When installing new network security cameras in buildings, the cameras are often connected to sensors via signal wires. Since most building already have internet and electricity drawn throughout the structure, the procedure of routing a new signal wire can be costly and time demanding. LÄS MER

 2. 2. Attefallshus : hur ser utvecklingen ut?

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Rebecca Nilsson; Charlotta Rosén; [2017]
  Nyckelord :Attefall house; building-free measures; accessory dwelling; accessory building; starting clearance; final clearance; supervision;

  Sammanfattning : Den 2 juli 2014 genomfördes en lagändring angående bygglovsfria åtgärder. Ändringen innebar att bygglovsfritt byggande på 15 kvadratmeter skulle utökas till 25 kvadratmeter, s.k attefallshus enligt PBL 9:4 a. Tanken var att det skulle bli en smidigare process och att mindre bostäder skulle komma till snabbare när de inte kräver bygglov. LÄS MER