Sökning: "accessory dwelling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden accessory dwelling.

  1. 1. Attefallshus : hur ser utvecklingen ut?

    M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Rebecca Nilsson; Charlotta Rosén; [2017]
    Nyckelord :Attefall house; building-free measures; accessory dwelling; accessory building; starting clearance; final clearance; supervision;

    Sammanfattning : Den 2 juli 2014 genomfördes en lagändring angående bygglovsfria åtgärder. Ändringen innebar att bygglovsfritt byggande på 15 kvadratmeter skulle utökas till 25 kvadratmeter, s.k attefallshus enligt PBL 9:4 a. Tanken var att det skulle bli en smidigare process och att mindre bostäder skulle komma till snabbare när de inte kräver bygglov. LÄS MER