Sökning: "accident frequency"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden accident frequency.

 1. 1. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Epistemic Uncertainties in Probabilistic Risk Assessments : Philosophical Review of Epistemic Uncertainties in Probabilistic Risk Assessment Models Applied to Nuclear Power Plants - Fukushima Daiichi Accident as a Case Study

  Magister-uppsats, KTH/Filosofi

  Författare :Omed A. Rawandi; [2020]
  Nyckelord :Probabilistic Risk Assessment; PRA; Probabilistic Safety Assessment; PSA; Uncertainty; Epistemic Uncertainty;

  Sammanfattning : Safety and risk assessment are key priorities for nuclear power plants. Probabilistic risk assessment (PRA) is a method for quantitative evaluation of accident risk, in particular severe nuclear core damage and the associated release of radioactive materials into the environment. LÄS MER

 3. 3. Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Anselius; [2019]
  Nyckelord :construction industry; accident statistics; systematic work environment work; incidents; accidents; deviations; BIA; byggbranschen; olycksstatistik; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud; olycksfall; avvikelser; BIA;

  Sammanfattning : The construction industry is an exciting and community developing industry, but it is also very much talked about because of the high injury frequency that the industry is characterized by. As a part of preventing accidents at work, the employer conducts systematic work environment work to detect risky parts of the work and to remedy these. LÄS MER

 4. 4. Doppler Wheel for Emulation of Automotive Radar Target

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammed ALRimawi; [2019]
  Nyckelord :Radar; Doppler; emulator; speed controller; microcontroller; automotive; demonstration; signal processing; testing;

  Sammanfattning : Automotive radar is an emerging field of research and development. Technological ‎advancements in this field will improve safety for vehicles, pedestrians, and ‎bicyclists, and enable the development of autonomous vehicles. Usage of the ‎Automotive radar is expanding ‎in car and road areas to reduce collisions and ‎accident. LÄS MER

 5. 5. Byggarbetsplatsens säkerhetskultur och dess inverkan på arbetsmiljön

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olle Malm; [2019]
  Nyckelord :säkerhetskultur; säkerhetsklimat; arbetsmiljö; säkerhet; produktionsledning; olyckor; tillbud; beteendeanalys;

  Sammanfattning : Sveriges byggarbetsplatser har länge haft en nedåtgående olycksfallsfrekvens fram till 2010 där en utplaning av kurvan kan noteras. För att skapa en olycksfri byggarbetsplats är diverse organisationer i branschen överens om att säkra beteenden och en god säkerhetskultur är nödvändigt. LÄS MER