Sökning: "accident rate"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden accident rate.

 1. 1. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johannes Roos; Sven Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Klustring; DBSCAN; clustering;

  Sammanfattning : Antalet cyklister i Sverige väntas öka under kommande år, men trots stora insatser för trafiksäkerheten minskar inte antalet allvarliga cykelolyckor i samma takt som bilolyckor. Denna studie har tittat på cykelhjälm-tillverkaren Hövdings data som samlats in från deras kunder. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Polynomial Trajectory Planner for Emergency Maneuver

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :LUDVIG BJÄRKEBACK; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Getting an autonomous car to work is a complex task, and it is developed in steps. Today there are many semi-autonomous Advanced Driver Aid Systems in cars such as Adaptive Cruise Control and Lane Keeping Aid to improve comfort for the driver. LÄS MER

 4. 4. Application of a power-exponential function based model to mortality rates forecasting

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Andromachi Boulougari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De modellering van een wet of mortaliteit heeft een consequente interesse van een grote meerderheid van onderzoekers en vele modellen door de jaren is voorgesteld. The first aim of this thesis is to systematically evaluate a selection of models --- Modified Perks, Heligman-Pollard and Power-exponential --- to determine their relative strengths and weaknesses with regard to forecasting the mortality rate using the Lee-Carter model. LÄS MER

 5. 5. Strengthening the safety culture by an innovative project : A change project in the mining industry

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sandra Strömbom; [2018]
  Nyckelord :safety culture; healthy work place; accident rate; work environment; säkerhetskultur; säkra och hälsosamma arbetsplatser; olycksstatistik; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Strengthening the safety culture with the aim to build safe and healthy workplaces is in focus for many organizations. Safety and health is affected by various factors as for example systematic safety management, management focus, an informed culture, participation, involvement, social processes and empowerment. LÄS MER