Sökning: "accountant"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet accountant.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Eric Gustafsson; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; practice theory; practice; accountant; accounting; digitalization; change; development; Institutionell teori; praktikteori; praktik; redovisningskonsult; redovisning; digitalisering; förändring; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till en utveckling av redovisningsbranschen där de idag har mycket hjälp av datorer vid utförandet av sin praktik. Det innebär att arbetssättet förändras och redovisningskonsulternas praktik påverkas. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom redovisningsbranschen : En kvalitativ fallstudie avseende vad som känntecknar en framgångsrik digitaliseringsprocess i stora respektive små redovisningsbyråer verksamma i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Wall; Christoffer Lindfors; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; accountant; digital change; process of change.; Digitalisering; redovisningskonsult; digital förändringsprocess; förändringsprocess.;

  Sammanfattning : Digitalisering har identifierats som en av de viktigaste trenderna som påverkar och förändrar dagens samhälle. Denna genomslagskraft har vidare gjort det nödvändigt för organisationer att följa med i denna snabba samhällsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer små aktiebolag revision sedan avskaffandet av revisionsplikten? : En studie utifrån ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :James Gidlund; Carl Skeppstedt; [2020]
  Nyckelord :Revision; Små aktiebolag; Frivillig revision; Avskaffandet av revisionsplikten;

  Sammanfattning : In 2010, the audit obligation for smaller limited companies was abolished. The change in the law meant that small limited companies could make a choice whether or not they wanted to hire an auditor. Since the abolition, there has been a debate between the politicians and the auditors about the consequences that the abolition has really had. LÄS MER

 4. 4. Individens upplevda identitet i ett företagande samhälle - En kvalitativ studie om den egenföretagande redovisningskonsultens upplevelse av sin yrkes- och personliga identitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Andersson; Olivia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Self-employed; entrepreneur; accountant; personal identity; professional identity; identity; self-identity; dramaturgical perspective boundless work;

  Sammanfattning : During the last decade there has been a major change in the labour market where the work has become more limitless and the number of entrepreneurs has increased. This study analyses how self-employed female accountant experience their personal identity and professional identity. LÄS MER

 5. 5. Receipt Scanning Using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Gunér; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Employees often make purchases on behalf of the companies that they are working for. These purchases must be reported manually, either by the employees themselves or by sending the receipts to the company‘s accountant. In both cases, parts of the receipts are transcribed manually. LÄS MER