Sökning: "accrual accounting"

Visar resultat 11 - 15 av 21 uppsatser innehållade orden accrual accounting.

 1. 11. Hur påverkar fastighetsportföljen årets resultat? : Sammansättningen av fastighetsportföljen och benägenheten till earnings management för svenska börsnoterade fastighetsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dennis Anaje; Johan Svärd; [2015]
  Nyckelord :Real earnings management; accrual-based management; accounting variables; earnings management; real estate; real estate portfolio; ; Resultatmanipulering; vinstmanipulering; fastigheter; fastighetsportföljen; ;

  Sammanfattning : Introduktion/Problembakgrund: Earnings management (EM) är ett problem för både det enskilda företaget och samhället. EM innebär att företagsledningen manipulerar resultatet i syfte att vilseleda externa intressenter. LÄS MER

 2. 12. Last Measure Standing - Gross Profitability's Role in the Demise of the Accrual Anomaly

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Martin Kessler; Michael Fernandez Tarlo; [2015]
  Nyckelord :Accrual Anomaly; Gross Profits; Future Excess Stock Returns; Adaptive Market Efficiency; Accounting Subjectivity;

  Sammanfattning : We confirm the previously well-evidenced negative relation between the accrual part of earnings and future excess stock returns for the period 1990-1999, and show that this relation has become statistically insignificant for the period 2000-2010. As a contrasting measure underlying only limited accounting subjectivity, we show gross profitability to be negatively related to future excess stock returns under lax controls, and find this relation to become slightly stronger in the period 2000-2010. LÄS MER

 3. 13. Who is winning the earnings game? : A study about earnings management and subsequent stock returns in the U.S equities market.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Bjurman; Afroza Rahman; [2014]
  Nyckelord :Real earnings management; accrual-based management; stock returns; accounting variables; stock repurchases; asset pricing; earnings management;

  Sammanfattning : The earnings game and myopic performance focus induce managers to use judgment and influence to alter the reported earnings. Earnings management is the umbrella term for such manipulative actions, by accruals management or real activates management. LÄS MER

 4. 14. Kommunal resultatutjämningsreserv : Motiven till att införa eller inte införa en konjunkturreserv i redovisningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elin Lindblom; Céline Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Municipalities; regulatory reserve; fluctuations; Kommun; resultatutjämningsreserv; konjunkturer;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av de senaste decenniernas konjunktursvängningar i världsekonomin konstaterades det i Sverige att det fanns ett behov av att kunna möta dessa svängningar. Detta resulterade i den lagändring av Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning som erbjöd kommuner möjligheten till att införa en resultatutjämningsreserv i redovisningen. LÄS MER

 5. 15. Intäktsredovisning : i elitidrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robinzon Högstedt; Angela Lötvall; [2013]
  Nyckelord :revenue recognition; revenue; income; accrual; accrual accounting; realization; intäktsredovisning; erkännande; realisation; prestation; ideell förening; idrottsAB; fotboll; ishockey; Allsvenskan; Elitserien;

  Sammanfattning : Studien studerar intäktsredovisningen i idrottens elitverksamhet. Studien är inriktad mot ishockeyns Elitserie och fotbollens Allsvenska. Syftet med studien är att undersöka vilka problem som kan uppstå i intäktsredovisningen och förklara dem. LÄS MER