Sökning: "accruals quality"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden accruals quality.

 1. 1. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 2. 2. Prissättning av periodiseringskvalitet : En studie på den nordiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Pettersson; Linnéa Östlund; [2021]
  Nyckelord :Earnings quality; accruals quality; information risk; two-stage cross-sectional regression; asset pricing; priced risk factor; Resultatkvalitet; periodiseringskvalitet; informationsrisk; två-stegs tvärsnittsregression; aktieprissättning; prissatt riskfaktor;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om periodiseringskvalitet är en prissatt riskfaktor för nordiska företag som är noterade på en reglerad marknad under perioden 2010–2019. Tidigare studier menar att periodiseringskvalitet utgör en proxy för informationsrisk, men olika författare framställer olika slutsatser i frågan huruvida periodiserings­kvalitet är en prissatt riskfaktor eller inte. LÄS MER

 3. 3. Founding Family Ownership and its Impact on Earnings Quality: A quantitative study on Swedish public firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Rasmus Nordin; Gustav Scherstén; [2021]
  Nyckelord :Family ownership; earnings quality; earnings management; discreationary accruals; timely loss recognition;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between founding family ownership and earnings quality, by using data on companies listed on the Stockholm Stock Exchange between 2009 and 2019. There are two opposing theories as to how family ownership and earnings quality are associated, the alignment effect and the entrenchment effect. LÄS MER

 4. 4. Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten? : En kvantitativ studie om IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten på de finansiella rapporterna utgivna av företagen noterade på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Josefine To; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; accounting quality; earnings management; modified Jones model; partial Jones model; IFRS 15; redovisningskvalitet; resultatmanipulering; modifierad Jonesmodell; partiell Jonesmodell;

  Sammanfattning : IFRS 15 trädde i kraft 1 januari 2018, och innebar en stor förändring för intäktsredovisningen. Det saknas studier genomförda i en svensk kontext som undersöker om IFRS 15 haft någon påverkan på redovisningskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Audit rotation, does it matter? : A study on audit rotations relationship to audit quality and its contingencies.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Karl-Johan Edström; David Frisk; [2020]
  Nyckelord :Audit quality; audit rotation; audit firm rotation; audit parnter rotation; firm visiblity; auditor indpendence;

  Sammanfattning : Poor audit quality has historically led to huge consequences for the society. A low audit quality is often related to a low auditor independence, which can be caused by the auditor's incentive to maximize personal gain. LÄS MER