Sökning: "accumulation by dispossession"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden accumulation by dispossession.

 1. 11. Accumulation by Dispossession through Sports Mega-Events: The case of Vila Autódromo and the creation of the Rio 2016 Olympic Park

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Kristoffer Olofsson; Vítor Peiteado Fernández; [2014]
  Nyckelord :neoliberalism; accumulation by dispossession; entrepreneurialism; privatisation; mega-event; urban development project; eviction; informal settlement;

  Sammanfattning : The theoretical framework of accumulation by dispossession allows for a critical examination of urban development projects within neoliberalism (Harvey, 2009; Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez, 2002). Within the same neoliberal paradigm, sports mega-events have come to play a significant role for urban regeneration and policy-making (Hall, 2006). LÄS MER

 2. 12. The Global Land Grab, Primitive Accumulation and Accumulation by Dispossession Revisited: from conceptual tensions and debates to contradictions and crisis tendencies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Kirsi Koponen; [2014]
  Nyckelord :primitive accumulation; accumulation by dispossession; land grabbing; capitalism; Marxist geography; totality; Social Sciences;

  Sammanfattning : In an attempt to understand and explain the global land grab in terms of the dynamics and contemporary transformations of capitalism, critical scholars have made extensive use of the concepts of primitive accumulation and accumulation by dispossession. Although they provide powerful insights into the phenomenon, their use is also fraught with challenges. LÄS MER

 3. 13. Naturresursernas roll i konflikten i östra Demokratiska Republiken Kongo : en analys av primitiv ackumulation och ackumulation genom fråntagande

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Boklund; [2013]
  Nyckelord :DRC; conflict; natural resources; primitiv accumulation; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : I Demokratiska Republiken Kongo (DRC) lever 71% (2006) av landets befolkning under fattigdomsgränsen, trots att landet är kapabelt att producera 80% av världens diamanter och besitter stora reserver av mineralerna coltan, kassiterit och koppar. Förklaringen till detta är delvis att landet sedan 1996 plågats av en utdragen konflikt som än idag pågår i östra DRC. LÄS MER

 4. 14. Foreign direct investment in farmland in developing countries - Accumulation by dispossession in Kenya

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Tronarp; [2011]
  Nyckelord :farmland; accumulation by dispossession; FDI; developing countries; Kenya; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a new accelerating trend of foreign direct investments (FDI) in farmland in developing countries. After recent crises in food and energy, as well as the financial and environmental crises, the demand for farmland has increased significantly. LÄS MER

 5. 15. Unpacking Lunch: Political Ecology & The Meat Industrial Complex

  Master-uppsats, Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jenica Frique; Jenica Frisque; [2010]
  Nyckelord :political ecology; neoliberalism; development; factory farming; meat-industrial complex; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper highlights, theoretically and empirically, how development and underdevelopment are closely linked by looking at the global food system, with a special emphasis on the meat-industrial complex. Conceptually, this thesis mobilizes Foster’s theory of metabolic rift, O’Connor’s theory of the second contradiction of capitalism, and Harvey’s “accumulation by dispossession” to account for the socio-ecological contradictions of the meat-industrial complex. LÄS MER