Sökning: "acid sulphate soils"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden acid sulphate soils.

 1. 1. Acid sulphate soils and its influence on metal concentrations in adjacent water bodies. - A case study from Halland, SW Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Lindgren; [2021-03-10]
  Nyckelord :acid sulphate soils; metal distribution; surface water; climate; physicochemistry;

  Sammanfattning : Acid sulphate soils have been referred to as being among the most harmful soils in the worlddue to their ability to severely decrease the pH of the water, consequently enabling an increasedmetal load to recipient water streams, lakes, groundwater reservoirs and estuaries. The presenceof acid sulphate soils has triggered several fish kill episodes in northern Scandinavia and thesoils are today threatening many of the national environmental goals of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Acid sulphate soil in Falkenberg on the west coast of Sweden - The first discovery of active acid sulphate soil outside the Baltic Basin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ida Kling Jonasson; [2020-09-09]
  Nyckelord :Acid sulphate soil on the Swedish west coast; formational environment; Tapes transgression; Resistivity measurements; Baltic Basin;

  Sammanfattning : Active AS soil has several negative impacts on the environment due to their ability to severely decreasepH-values and mobilize metals bound in the soil. The negative impacts can especially be seen in aquaticenvironments that drains an active AS soil. LÄS MER

 3. 3. Acid Sulphate Soil and Framboidal Pyrite in Northern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hind Rizq; [2020]
  Nyckelord :Acid Sulphate soil; Framboidal pyrite; Cubic pyrite; Organic matter; Skellefteå; Luleå;

  Sammanfattning : A soil profile was taken close to Skellefteå in Västerbotten, northern Sweden. The profile has an upper oxidised zone, 30 cm thick, underlain by a transitions zone, in this paper called accumulation zone, and a reduced zone at 160 cm depth. LÄS MER

 4. 4. Ett cirkulärt samhälle med sulfidjord : Behandling och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Markus Höegh; [2020]
  Nyckelord :Sulfidjord; neutralisering; behandling; bränd kalk; bioaska;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer det sura sulfatjordar som är resultatet av när sulfidrika sediment, som avsattes för 4000 – 7000 år sedan, introduceras i en oxisk miljö. Sedimenten avsattes i botten av Litorinahavet främst längs östkusten samt Mälardalen i anaeroba förhållanden där sulfider kunde bildas. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av mängden organiskt kol i ett område med sura sulfatjordar i Kristianstads kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Thérese Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Total organic carbon; dissloved organic carbon; pH; distribution pattern; acid sulfate soil; agricultural land; drainage; ditch system; Totalt organiskt kol; löst organiskt kol; pH; fördelningsmönster; sur sulfatjord; jordbruksmark; dränering; dikessystem;

  Sammanfattning : I Fredriksdalsvikens naturreservat i Kristianstads kommun skedde omfattande metalläckage efter en översvämning sommaren 2007 som orsakade skador på djur- och växtliv. De kraftiga metalläckagen misstänks härledas till sura sulfatjordar. LÄS MER