Sökning: "ackommodation"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet ackommodation.

 1. 1. Stressigt men vackert : Lärares uppfattningar av möjligheter och utmaningar inom undervisningen av nyanlända elever i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; inkludering; möjligheter; nyanlända; utmaningar;

  Sammanfattning : Sverige har under 2010-talet haft stor invandring, och många av de som kommit är barn och ungdomar. Många av dem har dåliga förutsättningar att lyckas i skolan, men idrott och hälsa ses ofta som en väg till gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Enhancing the degradation rate of microplastics and organizing a study visit about sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Marianne Al-Ghorabi; [2020]
  Nyckelord :Accommodation; assimilation; Fenton reaction; microplastics; polypropylene; polystyrene; proximal development zone; study visit; visible light photocatalysis; zinc oxide nanorods; Ackommodation; assimilation; den proximala utvecklingszonen; Fenton reaktion; fotokatalys med synligt ljus; mikroplast; polypropalen; polystyren; studiebesök; zinkoxid nanorör.;

  Sammanfattning : Microplastics take hundreds to thousands of years to degrade in nature, and pose a threat to the environment. A photocatalytical degradation method have been developed to take advantage of solar light to degrade microplastics, however it takes several months to degrade microplastics with the process. LÄS MER

 3. 3. Jag vill bara vara som alla andra : En kvalitativ studie om könsskillnader mellan barn i förskolan i behov av stöd med adhd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Laura Bence Van den dungen; [2020]
  Nyckelord :könsroll; genusmönster; ackommodation; kön; attribuering och adhd.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i bedömning av barn som påvisar hyperaktivitet, sociala svårigheter och aggressivt beteende på förskolan. Det som intresserade författaren till att göra studien var författarens egen erfarenhet inom ämnet samt ett intresse för att veta mer om ämnet. LÄS MER

 4. 4. “Det är svårt för att det var fler saker att tänka på” : En empirisk studie med fokus på elever med svag läsförståelse och vilka eventuella hinder som uppstår i samband med matematiska uppgifter i textform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Nilsson; Tea Adolfsson; Nadja Olsson; [2020]
  Nyckelord :Språksvårigheter; läsförståelse; textuppgifter; svårigheter hinder; metakognition.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra eventuella hinder som elever med svag läsförståelse stöter på i matematiska textuppgifter. Undersökningen ägde rum i årskurs fem på två olika skolor.  Studien bygger på en diagnos samt kompletterande intervjuer som bearbetades i samband med de kritiska aspekterna till det kognitiva perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Brytningsfelfördelning och den ackommoderande funktioner i en grupp av 8-21 år Mellanösternpersoner i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Hussein Khudaida; [2019]
  Nyckelord :Att göra jämförelse mellan prevalens myopia bland barn i åldern 8-21 år i Mellanöstern och svenska barn.;

  Sammanfattning : Syfte: För att undersöka förekomsten av brytningsfel i ett prov i Mellanösternpersoner i åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den ackommoderande funktioner i denna grupp och jämföra den med de normativa data. Metod: Studien utfördes från den 1 april till 30 april i Norrköping / Sverige. LÄS MER