Sökning: "acne studios"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden acne studios.

 1. 1. Understanding how awareness of a fashion company’s social sustainability practices influences consumers’ perception of brand image, as compared to one’s interest in fashion.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kim Meinke; Oda Mustorp; [2017-06-30]
  Nyckelord :Sustainable fashion; sustainable communication; sustainable awareness; brand image; fashion interest; ‘muted sustainable’ fashion brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Undressing the Androgynous Body : Analysing Gender Equality in the Representation of Androgynous Bodies within Contemporary Swedish Fashion

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Karin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Androgyny; Body Ideals; Gender; Equality; Power; Fashion;

  Sammanfattning : Stemming back thousands of years, the term androgyny continues to raise uncertainty regarding its definition in contemporary society. Simultaneously, the term has come to represent a body ideal and fashion that signals gender equality. LÄS MER

 3. 3. Samhällsdebatt i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Ericsson; Hanna Nordström; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Public Relations; Norm Breaking; Strategic Communication; Social Responsibility;

  Sammanfattning : A growing trend among fashion companies in today’s society is to communicate their take on CSR, Corporate Social Responsibility. This trend stems from the consumers expressing demand that exceeds the products themselves. LÄS MER

 4. 4. "Bra Jobbat..." : En fallstudie kring de stilistiska uttryck som existerar på Gina Tricots och Acne Studios Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erik Olsen; Petra Wartmark; [2014]
  Nyckelord :consumer communities; emoticons; eWOM; Facebook; fashion marketing; netnography; stylistics; consumer communities; emoticons; eWOM; Facebook; fashion marketing; netnografi; stilistik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de stilistiska uttryck som går att återfinna på Gina Tricots och Acne Studios Facebook-sidor. Studien utgår från teorier om eWOM, marketing management och consumer communities för att skapa en förståelse för hur och varför konsumenter och varumärken uttrycker sig som de gör på varumärkenas Facebook-sidor. LÄS MER

 5. 5. En strategi för framgång – en studie om värdeskapande inom modeföretaget Acne Jeans

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Celine Hallgren; Joakim Lidberg; [2009]
  Nyckelord :Acne Jeans; värdeskapande; gemensamt värdeskapande; immateriella attribut; metaprodukt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur och var ett företag framgångsrikt skapar och förmedlar ett immateriellt värde. En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har använts. Empirin bygger främst på djupintervjuer med Acne Studios chefsekonom Björn Bengtsson samt chefsredaktör Martina Bonnier på Damernas Värld.. LÄS MER