Sökning: "acoustic survey"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden acoustic survey.

 1. 1. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Sofia Kristina Kritikou; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

  Sammanfattning : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. LÄS MER

 2. 2. Akustik och elevers uppfattningav ljudmiljön i klassrum : En undersökning av akustiken på gymnasieskolan NTI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexis Benson; [2018]
  Nyckelord :classroom; upper secondary school; acoustics; reverberation time; T20; C50; Klassrum; gymnasieskola; akustik; efterklangstid; T20; C50;

  Sammanfattning : Klassrumsakustik behandlar rumsliga förutsättningar för ljudutbredning där god talhörbarhet är av vikt för elevers och lärares välbefinnande och möjligheter till goda lärmiljöer. Även kognitiva förmågor som minnesfunktioner påverkas av ljudmiljöer, där lägre bakgrundsljudnivåer och kortare efterklangstider förordas av forskning och byggnadstekniska standarder. LÄS MER

 3. 3. Upplevd hörselstatus hos förskollärare i traditionella- samt hörselintegrerade förskolor – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johncoln Phan; Gisela Erixon; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologi; förskollärare; ljudmiljö; buller; hörselintegrerad förskola; hörselstatus;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of this study was to investigate and compare the subjective hearing status of preschool teachers and hearing integrated preschools. We also wanted to investigate the acoustic environment of the preschools.Background:Preschool teachers are exposed to a different kind of noise that is studied traditionally, for example in industry. LÄS MER

 4. 4. Acoustic survey of sea floor features in Asköfjärden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Kim Lundmark; [2017]
  Nyckelord :Marine Geology; Marine Geophysics; Multibeam; Sub-bottom Profiler; Stockholm Archipelago; Geomorphology; Baltic Sea; Gas Seeps; Methane Gas; Fluid Migration; Groundwater; Acoustic Units; Sediment Profile;

  Sammanfattning : Marine geological surveys in Asköfjärden in the southern Stockholm Archipelago hasrevealed step like features in the sediments on the Baltic sea floor. The aim of this project is toanalyse the steps and possible formation processes from the survey data. LÄS MER

 5. 5. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; konst; landskap; ljudlandskap; offentlig miljö; soundscape;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen fokuserar på ljuden i vår utemiljö, hur vi upplever dem och hur landskapsarkitekter och planerare kan använda ljud i gestaltningen av det offentliga rummet. Den akustiska miljön kallas med ett annat ord för soundscape, ett begrepp som myntades på 70-talet av R. Murray Schafer och som kommer från musiken. LÄS MER