Sökning: "acquaintance"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet acquaintance.

 1. 1. I resterna av Chernobyl : En kvalitativ studie av serien Chernobyl och dess gestaltning av Sovjet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josefin Curman; Ella Thelenius; [2021]
  Nyckelord :Chernobyl; Tjernobyl; HBO; gestaltning; Sovjet; semiotisk analys; gestaltningsteorin; Entman;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study on the tv series Chernobyl and examines how Soviet is portrayed through the character of Boris Shcherbina and the environment in which the series takes place. For many, the series is a first acquaintance with the nuclear accident and Soviet in the 80’s. LÄS MER

 2. 2. Does Familiarity Affect Gestural Rates?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Michael Anderson; [2020]
  Nyckelord :Speech; Gesture strokes; Gesture rates; Familiarity; Interaction.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Face-to-face dialogue can be regarded as a direct and visible way to establish a close connection, between two people facing each other communicate proactively and without barriers. It also plays a key role in the study of verbal and nonverbal communication. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om kvinnors frigörelse från hedersvåld genom uppbrottsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Dardan Rizani; Maria Paraskevopoulou; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor violence; honor-related violence and oppression; debt; shame; the process of role exit; Goffman; Ebaugh; social work; Heder; hedersvåld; hedersvåld och förtryck; hedersrelaterat våld och förtryck; skuld; skam; uppbrottsprocessen; Goffman; Ebaugh; socialt arbete;

  Sammanfattning : The following study addresses the social and global issue of honor-related violence in relation to the process of role exit. The purpose of this study was to research role exit processes of girls, from western countries, who had broken out of honor-related violence. LÄS MER

 4. 4. Consumers' views towards electronic payment tools : users' comparison between Alipay in China and Swish in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zizhou Qiu; Yuan Shi; Ye Zheng; [2019]
  Nyckelord :consumers views; electronic payment tools; EPS; Alipay; Swish;

  Sammanfattning : In order to achieve a cashless society, many countries have started to use electronic payment methods and tools to replace traditional payment methods. China and Sweden already have mature electronic payment tools, Swish, and Alipay. LÄS MER

 5. 5. Barn och föräldrars upplevelser och erfarenheter av åtgärder och metoder vid injektion och venprovtagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hadiyam Sabitova; Haidie Åberg; [2019]
  Nyckelord :Distraktion; Injektion; Rädsla; Smärta; Venpunktion.;

  Sammanfattning : Barn kan uppleva rädsla inför kontakt med sjukvård och oroa sig inför moment som kan upplevas skrämmande och smärtsamma. Det är viktigt att barn får bemötande efter sin ålder och mognadsgrad för att inte de ska utsättas för svåra upplevelser och riskera att hamna i ett vårdlidande, då familjen kanske drar sig för att uppsöka sjukvård i tid vid framtida behov. LÄS MER