Sökning: "acquaintance"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet acquaintance.

 1. 1. Jag tänker inte ge upp så lätt: en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av multisystemisk terapi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adiam Tecle; Kaltrina Abazaj; [2019]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; MST; parent; youth; antisocial behavior.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to analyze parent’s experiences on multisystemic therapy after their juvenile had completed their treatment. As MST is a family-oriented intervention, we wanted to research the parent’s experiences of the method since they have a significant role in their youth’s lives. LÄS MER

 2. 2. Att bo på äldreboende : En systematisk litteraturstudie om äldres upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Johansson; Monika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ageing; Daily life; Qualitative methods; Daglig tillvaro; Kvalitativ metod; Åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som ges på äldreboende bör präglas av respekt, värdighet och ett samarbete med den äldre. Utifrån den äldres behov kan sjuksköterskan samt omvårdnadspersonalen uppfylla den äldres önskemål. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende. LÄS MER

 3. 3. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Hundägares kunskaper och inställningar till färskfoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Isabelle Lindholm; Ida Mattsson; [2018]
  Nyckelord :färskfoder; BARF; hund; bakterier; parasiter;

  Sammanfattning : Färskutfodring av hund är något som kontinuerligt ökar i popularitet. Vid färskutfodring utfodras hunden generellt med rått och obehandlat kött, slaktbiprodukter, ben samt grönsaker. LÄS MER

 5. 5. Demokratibegreppet hos Elias Canetti - formering av ett perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jan Stenfell; [2018]
  Nyckelord :Democracy; Ideal type method; Max Weber; Elias Canetti; Nobel Prize 1981; Ideological Analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : When Elias Canetti was awarded the Nobel Prize in Literature in 1981 it made him famous to a wider reading public, but his personal acquaintance with a range of European writers had already made him one of the central intellectuals of his time. His works include the novel Auto da Fé and his tour de force, a collection of aphorisms called Crowds and Power. LÄS MER