Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Smartphone inom rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Rosie Anderberg; Viktoria Bäckman; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; acquired brain injury; traumatic brain injury; stroke; brain injury;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur en smartphone kan användas inom rehabilitering efter FHS, i vilken utsträckning smartphonen används. Vilka effekter smartphonen kan ge på i det dagliga livet samt betydelsen en smartphone kan utgöra. LÄS MER

 2. 2. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patricia Komstadius; [2018]
  Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cornelia Lindman; Sophie Vestin Sohlman; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetslivsinriktad rehabilitering; förvärvad hjärnskada; återgång i arbete;

  Sammanfattning : I dagsläget finns få arbetsterapeuter inom företagshälsovården och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte prioriterat av hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada samt beskriva resultat av dessa. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av tidig rehabiliteringsvård hos patienter med förvärvad ryggmärgsskada

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Andersson; Oscar Jarming; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; Personcentrerad vård; Rehabilitering; Ryggmärgsskada; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggmärgen är en komplex och känslig del av kroppen. Vid en ryggmärgsskada kan hjärnan inte sända eller ta emot signaler till de drabbade kroppsdelarna, vilket leder till förlamning och känselbortfall. De fysiska problemen som en ryggmärgsskada innebär kräver även en psykisk anpassning. LÄS MER

 5. 5. "Jag ska säga så här, att jag vet nog ganska lite om afasi" : En kvalitativ intervjustudie gällande kunskap om afasi bland tjänstemän.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jenny Sundell; [2017]
  Nyckelord :Afasi; kunskap om afasi; tjänstemän; kommunikativt stöd; kommunikativ tillgänglighet; delaktighet;

  Sammanfattning : An acquired brain injury can cause a variety of conditions and impairments. Aphasia affects linguistic functions in the brain to different extent and degree, which entails negative impact on social interactions with the surrounding environment. Adjusting the ways of communicating can facilitate conversation and informational exchange. LÄS MER