Sökning: "acquis"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet acquis.

 1. 1. Utökade krav för svetsade stålkonstruktioner vid efterbehandling av svetsar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Erika Olsson; Jenny Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Fatigue; fatigue strength; weld; Post Weld Treatment; acquis; Utmattning; utmattningshållfasthet; svets; Post Weld Treatment; regelverk;

  Sammanfattning : Stålindustrin står för 7 % av världens koldioxidutsläpp. För att minska industrins miljöpåverkan är ett alternativ att introducera konstruktioner i höghållfasta stål eftersom det ger möjlighet till slankare konstruktioner och därmed mindre materialåtgång. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 3. 3. Frivillig hållbarhetsredovisning – utifrån legitimitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Höglund; Martina Biverstedt Engström; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; lagkrav; legitimitet; hållbarhet; frivilligt;

  Sammanfattning : Ämnet hållbar utveckling har varit aktuellt de senaste decennierna, ur det har olika regelverk och krav uppkommit. Därav ett lagkrav på hållbarhetsredovisning som trädde i kraft i Sverige år 2016. Alla företag och organisationer berörs dock inte av lagkravet, men en del väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning ändå. LÄS MER

 4. 4. The (In)visible Hand of the EU : How the EU has affected changes in Turkey's Asylum and Refugee Policy?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ugur Amber Deniz; [2019]
  Nyckelord :European Union; Turkey; Europeanization; asylum and refugee policies; conditionality; misfit; socialization; external incentives; social learning; logic of consequences; logic of appropriateness;

  Sammanfattning : Previous literature on the Europeanization of candidate countries has lacked careful empirical investigations into how the process drives domestic policies to change in line with the EU acquis. Selecting on the least-likely case of Turkey and its refugee and asylum policy, I identify that previous work has assumed that Turkey’s policy shifts have been driven by rationalist cost- benefit calculations of its government. LÄS MER

 5. 5. Athletes in the European Union - Towards Improved Protection of Image Rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Toivonen; [2018]
  Nyckelord :Sports law; EU law; Image rights; Intellectual Property; Trademark law; Article 165; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the sports law attached to the image rights and intellectual property rights (IPR). The focus is more on the individual athletes when it comes to the commercial use of their image. In this work I study how the individual athletes’ right to their image might possibly be limited. LÄS MER