Sökning: "acquisition strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden acquisition strategy.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa Kronkvist; [2022]
  Nyckelord :Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. LÄS MER

 2. 2. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Avkodning : En kunskapsöversikt om elevers avkodning och dess implikationer för läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellinor Willoughby; Desirée Lagerholm; [2022]
  Nyckelord :decoding; reading comprehension; reading acquisition; predict; prediction; avkodning; läsförståelse; läsinhämtning; förutse; förutsägelse;

  Sammanfattning : This knowledge overview aims to examine the importance of decoding for students learning how to read and if it can be used as a tool to measure approximate future development in reading comprehension. The study aims to answer the questions “What does current research say about decoding and its implications for monolingual students and their future reading comprehension?” and “What tests are used by researchers to measure students decoding, reading comprehension and fluency”. LÄS MER

 4. 4. Used Clothing Acquisition for Reuse : A case study on take-back schemes of used children’s clothing

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Lidell; Anna Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Acquisition; Reuse; Children’s clothing; Take-back scheme; Fashion retail;

  Sammanfattning : Background - In the attempt to affect environmental impacts and increase circularity in the fashion industry, several new business models are emerging. Take-back scheme is one strategy that is implemented as a part of the second-hand business model by fashion retailers, where reuse is the central goal. LÄS MER

 5. 5. Teachers’ Interpretations ofthe Reading Strategies in the ESL Syllabus : A Mixed Method Study on the Possible Advantages andDisadvantages of the Phrasing of Reading Strategies in theRevised ESL Syllabus for Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Frida Brude; Alice Öhman Ekman; [2022]
  Nyckelord :Didactics; educational policy; English as a Second Language; ESL; interpretation; L2; reading strategies; receptive strategies; second language acquisition; second language education; Skolverket; Sweden; syllabus; upper secondary school; Didaktik; styrdokument; engelska som andraspråk; tolkning; andraspråk; lässtrategier; receptiva strategier; andraspråksinlärning; andraspråksutbildning; Skolverket; Sverige; ämnesplan; gymnasiet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how teachers interpret the reading strategies in the revised English as aSecond Language (ESL) syllabus from 2021, and what advantages and disadvantages they see with the syllabuswhen they teach reading strategies. Previous studies suggest that it is beneficial to teach reading strategies in school. LÄS MER