Sökning: "act modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden act modellen.

 1. 1. Current Legal Problems and Risks with BIM in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Englund; Maria Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Building Information Modeling; BIM; legal problems; risks; BIM implementation; Building Information Modeling; BIM; juridiska problem; risker; implementering av BIM;

  Sammanfattning : The Architectural, Engineering and Construction (AEC) industry is often described as fragmented, highly complex and risk-oriented with major challenges due to the high level of conflicts and low level of productivity. Building Information Modeling (BIM) is claimed to be the future of the AEC industry and is a way to address these issues. LÄS MER

 2. 2. Kollegialt lärande för instrumentallärare : en studie om Learning study som modell för utveckling av kollegialt lärande i musik- och kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jon Mannikoff; [2018]
  Nyckelord :collegial learning; learning study; instrument teacher; Community School of Arts; guitar teaching; skills development; kollegialt lärande; learning study; instrumentallärare; kulturskola; gitarrundervisning; fortbildning; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt Learning study kan fungera som modell för att utveckla kollegialt lärande och bidra till utbyte av erfarenheter mellan lärare i kommunal musik- och kulturskola. För att undersöka detta har ett arbetslag bestående av fyra gitarrlärare vid en kommunal musikskola fått genomföra en gemensam Learning study, med författaren som handledare. LÄS MER

 3. 3. Genomsökning av filsystem för att hitta personuppgifter : Med Linear chain conditional random field och Regular expression

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Gabriel Afram; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Linear chain conditional random field; Machine learning; Stanford NER; Precision; Recall; F-score; Regular expression; GDPR; Linear chain conditional random field; Maskininlärning; Stanford NER; Precision; Recall; F-score; Regular expression;

  Sammanfattning : The new General Data Protection Regulation (GDPR) Act will apply to all companies within the European Union after 25 May. This means stricter legal requirements for companies that in some way store personal data. The goal of this project is therefore to make it easier for companies to meet the new legal requirements. LÄS MER

 4. 4. Bevarande av spatial data inom Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Miika Vilenius; [2018]
  Nyckelord :Bevarande av spatial data; arkiv; GIS;

  Sammanfattning : Municipalities in Sweden handle and create data which includes GIS/CAD in the form of blueprint and geographic information systems, so-called spatial data. As data is received and established within a municipality, the Data Archiving Act enforces the archival of this information. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för förtroendebyggande för förmedlingstjänster på internet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Markén; Andreas Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Marketplace; intermediary; trust; model of trust; internet commerce; Marknadsplatser; tredjepartsaktör; förtroende; förtroendemodell; internethandel;

  Sammanfattning : That trust is established between buyer and seller has long been seen as one of the most crucial factors in order for a transaction to occur. Despite this, a general model for how intermediaries on the internet can act to create trust between the parties of their platform is missing. LÄS MER