Sökning: "action plan"

Visar resultat 1 - 5 av 946 uppsatser innehållade orden action plan.

 1. 1. Smörja i farvattnet. En kvantitativ innehållsanalys av svensk tryckt press rapportering om oljeläckaget från haveristen Marco Polo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Costa; Ebba Rosenfeld; Ellen Thunberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; Miljöjournalistik; Marco Polo; Gestaltning; Climate journalism; Environment journalism; Marco Polo; Framing;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is aiming to explore the ways in which Swedish newspapers are framing the incident of the TT-Line ferry Marco Polo’s oil spillage in the Baltic Sea. It is also aiming to explore if there are any significant differences in the way local newspapers or national newspapers are framing the incident. LÄS MER

 2. 2. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 3. 3. "Jag har patientens liv i mina händer" : En intervjustudie om anestesisjuksköterskans upplevelser av svår luftvägshantering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sebastian Lindberg; Caroline Stjernberg; [2024]
  Nyckelord :Difficult airway management; experiences; nurse anesthetist; qualitative; Anestesisjuksköterska; kvalitativ; svår luftvägshantering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av anestesisjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att kunna säkra patientens luftväg. En svår luftväg kan inte helt uteslutas trots olika bedömningsmetoder inför generell anestesi. Därför har anestesisjuksköterskan ett ansvar att vara förberedd på att hantera situationer där en svår luftväg kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Dealing With The Unexpected in Prehospital Patientcare: The Lived Experience Of EMS Clinicians

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Aart-Jan Ketelaar; [2024]
  Nyckelord :Patient safety; Prehospital patientcare; EMS clinician; Resilient healthcare; Human factors; Decision making; Learning; Expertise; Emergency care; Adapting; Complexity; Complex systems; Phenomenology; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background In prehospital patient care, numerous patients are examined, treated, and transported. Some are acutely seriously ill, while others, though not acutely ill, necessitate ambulance transport due to their inability to do so independently. Among the latter group, patients may be sicker than initially estimated. LÄS MER

 5. 5. Hur bra är bedömningar i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jonas Keutel; [2024]
  Nyckelord :Risk- och sårbarbetsanalys; RSA; kommunala analyser och handlingsplaner; Brierpoäng.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to manage risks at the municipal level, in Sweden, there is legal requirements to create a risk and vulnerability analysis and an action plan. The question that started this work is what is the quality of judgments made in these reports, eventually land on focusing on probability assignments, and if there is anything that can make them better. LÄS MER