Sökning: "action research slu"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden action research slu.

 1. 1. Profitability of animal welfare : a German pig fattening business participating in the German animal welfare initiative “Initiative Tierwohl”

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jana Zibolka; [2021]
  Nyckelord :farm animal welfare; fattening pig production; Initiative Tierwohl; profitability; cost accounting; risk analysis; farm case;

  Sammanfattning : Increasing numbers of people are concerned about the conditions of farm animal husbandry systems and of the whole meat industry as well as of the welfare of farm animals in Germany. The willingness to pay for animal welfare-friendly products is increasing, while until now there is only one market-based farm animal welfare (FAW) label in Germany, the “Initiative Tierwohl” (ITW). LÄS MER

 2. 2. Metamizols analgetiska effekt hos hund med abdominell smärta

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Teimert; [2020]
  Nyckelord :hund; smärta; NSAID; akut; metamizol; analgesi; Vetalgin; dipyron;

  Sammanfattning : För att smärtlindra djur krävs kunskap om smärtfysiologi, analgetiska preparat och smärtbe-dömning. Smärta är subjektivt, flerdimensionellt och påverkas av tidigare upplevelser. Enligt djurskyddslagen skall djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. LÄS MER

 3. 3. ‘What the Monkey ate before, and what he is eating now’ : a small-scale case study of local climate change adaptation in rural Nepal

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gerrit Jan Hofert; [2020]
  Nyckelord :community-based adaptation; local adaptation plans of action; climate change adaptation; climate vulnerability; participation;

  Sammanfattning : Community-based adaptation (CBA), a decentralized bottom-up climate planning approach, has become increasingly important in the corresponding literature and in practice. CBA is a significant part of the debate of how to create and provide sustainable and adaptive solutions to the negative effects of climate change. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Filipsson; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Sammanfattning : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). LÄS MER

 5. 5. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Nyckelord :våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Sammanfattning : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. LÄS MER