Sökning: "active listening"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden active listening.

 1. 1. Patienters upplevelser av vården inom primärvården vid alkoholbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jonas Poulsen; Erik Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Nursing; Patients experiences; Primary care; Stigma; Alkoholbrukssyndrom; Omvårdnad; Patienters upplevelser; Primärvård; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholbrukssyndrom är ett sjukdomstillstånd med mycket stigma. Hur denna patientgrupp bemöts är av stor vikt för omvårdnadens resultat. Sjuksköterskan ska förhålla sig personcentrerat och se hela individens behov och problemför att kunna ge en god vård. LÄS MER

 2. 2. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 3. 3. Improving active listening behaviours of embodied conversational agents (ECA) from a UX perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bharat Narayanan; [2022]
  Nyckelord :Embodied Conversational Avatar; Virtual Humans; User Experience; Active Listening Behaviour; Characteristics; Expressions.;

  Sammanfattning : Active listening is a communication technique where the listener listens to the speaker carefully and attentively by confirming or asking for more details about what they heard during a conversation. Active listening has proven to be a very useful technique in learning and extracting insightful information from the conversation and poses many challenges when emulating such behaviours in a virtual character. LÄS MER

 4. 4. Driving Changes Through Podcasting : an Analysis on the Use of Podcasting by French Activists

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Tanguy Le Meur; [2022]
  Nyckelord :Podcasting; Activism; France; Niche-Communities; Echo-Chambers; Affordance; Capital Theory; Participatory Culture; Semi-Structured Interviews; Autoethnography; Active Listening;

  Sammanfattning : Through discontinuous growth and its use in multiple sectors the podcasting established itself as a medium to be reckoned with in the future. Recently, the mainstream scene of French podcasting has seen, among its usual professionally produced shows, the presence of a few podcasts involving a clear and subjective message of activism. LÄS MER

 5. 5. Informera mig! : Patientens förmåga att hantera smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Beischer; Ulrika Bernehäll; [2022]
  Nyckelord :patient information; patient communication; pain; person-centered care; caring; holistic; participation; e-health; patientinformation; patientkommunikation; smärta; personcentrerad vård; vårdande vård; holistisk; delaktighet; e-hälsa;

  Sammanfattning : Patienter med smärta är vanligt förekommande inom den svenska sjukvården, vilket orsakar lidande hos såväl patient som samhälle. Personcentrerad information ger delaktighet och möjliggör egenvård, vilket genererar lindrat lidande och en vårdande vård. LÄS MER