Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Att leva med hjärntumör : Personers upplevelser av dagligt liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; daily life; experience; patient; dagligt liv; hjärntumör; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER

 3. 3. Stroke – en förändrad vardag : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Haris Sahat; [2020]
  Nyckelord :daily living; health; nursing; suffering; transition; hälsa; lidande; livsvärld; omvårdnad; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en vanlig sjukdom och ökar bland personer som är yngre än 65 år. Sjukdomen orsakar en del förändringar vilket gör att patienterna måste anpassa sig till sitt nya liv. Denna anpassning kan de inte göra själva utan är i behov av hjälp av vården. LÄS MER

 4. 4. Hur effektiv är donepezil vid behandling av måttlig till svår Alzheimers?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Erica Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers; donepezil; monoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Alzheimers sjukdomen (AD) är den vanligaste demenssjukdomen och beskrevs först år 1906 av Alois Alzheimer. AD är en neurodegenerativ sjukdom orsakad av obalans mellan produktion och utsöndring av proteinet beta-amyloid. Lagrat beta-amyloid bildar senila plack i hjärncellerna. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av hur rullstolsrelaterade faktorer påverkar äldre rullstolsanvändare : -A scoping reviw

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linn Nylén; [2020]
  Nyckelord :Activities of daily living; Mobility; Older adults; Participation; Wheelchair; Aktivitet; Delaktighet; Mobilitet; Rullstol; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att aktivitet är hälsofrämjande upplever många äldre rullstolsanvändare nedsatt funktion och förmåga till aktiviteter och lever ofta ett mer begränsat liv än de behöver. De spenderar många timmar rullstolen och drabbas i större utsträckning av trycksår och andra fysiska problem. LÄS MER