Sökning: "activities of daily living"

Visar resultat 21 - 25 av 132 uppsatser innehållade orden activities of daily living.

 1. 21. Daglig verksamhet, en viktig insats för folkhälsan : En kvalitativ studie bland personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Danielle Eklund; Simona Garbacea; [2018]
  Nyckelord :daily occupation; disability; health; horses; participation; daglig verksamhet; delaktighet; funktionsnedsättning; hälsa; hästar;

  Sammanfattning : Personer med en funktionsnedsättning har generellt sett en sämre hälsa än den genomsnittliga befolkningen på grund av riskfaktorer kopplade till levnadsvillkoren. En viktig faktor när det gäller målområdena inflytande och delaktighet samt Hälsa i arbetslivet är att skapa inkluderande miljöer där det finns goda möjligheter till bättre hälsa och ökad självkänsla. LÄS MER

 2. 22. Video Analysis Supporting Stroke Assessment within the Prehospital Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emma Anzén; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; FAST; NIHSS; prehospital care; quantitative measurements; stroke; telestroke; video analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden, as well as the rest of the world has an increasing life-expectancy creating higher demands on the healthcare providers and on the quality of healthcare. Stroke is the third leading cause of death in Sweden. Prehospital stroke assessment is completed as rapid assessments by paramedics through the use of different stroke scales. LÄS MER

 3. 23. Living with Disability : A Literature Study and a Content Analysis of the Social Contexts of Women with Disabilities in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johanna Ekblom; Hanna-Sofia Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Disability; Women; Social disability theory; Intersectionality; Feminism; Abuse; Sexuality; Environment; Dependency; Sub-Sahara; Africa;

  Sammanfattning : Women with disabilities face multiple discrimination due to their gender and disability state. This is a literature study through the means of a content analysis of documents that explore the lives of women with disabilities in Sub-Saharan Africa. LÄS MER

 4. 24. PATIENTENS COPINGSTRATEGIER VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kevin Fredriksson; Bernice Hansson; [2018]
  Nyckelord :andfåddhet; att leva med kronisk sjukdom; copingstrategier; dagliga aktiviteter; kronisk obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som uppstår på grund av skador på luftvägarna och kännetecknas av andfåddhet, hosta och sputumproduktion. Patienter som lever med KOL upplever trötthet, smärta, ångest, stress, svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, utmaningar med rörlighet och begränsad arbetsförmåga. LÄS MER

 5. 25. "Man blir så glad när det knackar på dörren..."

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Stenberg; [2018]
  Nyckelord :elderly; social; nursing homes; social relations; socialt networks; health; elderly care;

  Sammanfattning : ”MAN BLIR SÅ GLAD NÄR DET KNACKAR PÅ DÖRREN…” - EN KVALITATIV STUDIE OM UPPLEVELSER AV SOCIAL SAMVARO INOM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE LINDA STENBERG Stenberg, L. ”Man blir så glad när det knackar på dörren…”. En kvalitativ studie angående äldres upplevelser av social samvaro inom särskilt boende. LÄS MER