Sökning: "activity problems"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade orden activity problems.

 1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 2. 2. Tourism and Development An Ideational Analysis of a Grassroots Environmental Movement in Corfu, Greece

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies

  Författare :Michail Kyrillopoulos; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Tourism as an economic activity has been on the rise for the last decades. For that reason, it is labeled as a vehicle for development and for generating economic growth. While the sector is benefiting local societies it is also the root of societal and environmental problems. LÄS MER

 3. 3. Feasibility of Dynamic SPECT-Renography with Automated Evaluation Using a Deep Neural Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Viktor Rogowski; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Renography is a standard diagnostic examination that evaluates renal function, renal pelvic dilatation and urinary obstruction. Renography is performed by injecting a radiopharmaceutical (predominately 99mTc-MAG3) and using gamma camera to image the biodistribution in a dynamic sequence. LÄS MER

 4. 4. Slumpens tillförlitlighet; En kvalitativ dokumentstudie om svenska kvällstidningars konstruktioner av spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba de Val; [2021]
  Nyckelord :Social problems; Gambling; media; Construction; victim; perpetrator; Social Sciences;

  Sammanfattning : How gambling and gambling addiction is understood and constructed as a social phenomenon affects the way we perceive and value gambling as well as gamblers. Therefore, it is important for social workers to be informed on how the constructions of gambling are made in mass media, and in turn how these constructions may affect the gamblers themselves and the social work with the group. LÄS MER

 5. 5. Exploring metropolitan governance in the Öresund Region

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Roger Barres; [2021]
  Nyckelord :metropolitan area; city-region; metropolitan governance; urban politics; cross-border metropolitan region; democratic governance; Öresund region;

  Sammanfattning : For the first time in history, more people in the world live in urban areas than in rural areas. Almost half of this world urban population now live in metropolitan areas, which are becoming central spaces of world economic and social activity, and where major global challenges happen and should be tackled. LÄS MER