Sökning: "actor network theory"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden actor network theory.

 1. 1. Solidimynt på Öland och Gotland : En studie av aktörnätverk utifrån prägling och stämpelidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ted Luckman; [2022]
  Nyckelord :Scandinavia; Roman Empire; Migration Period; Contacts; Events; Actor Network Theory; Gold; Islands.;

  Sammanfattning : The discovery of solidus coins on the islands of Öland and Gotland, propose a contactbetween Scandinavia and the Roman Empire during the Migration Period (AD 400-550), buthow did the Scandinavians get access to these coins? In this essay, I will study thestampidentity and coin embossing from 572 coins found on Öland and Gotland. The aim is tounderstand where the coins were minted and during which periods there was a big influx ofsolidus coins to Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. The dynamic process of brand negotiation in virtual brand communities in the airline industry - a case study of a full-service carrier, KLM Royal Dutch Airlines

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jing Rong Chang; Corina Choi Magnusson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Brand negotiation; virtual brand communities; trust and commitment; actor-network theory; airline industry;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. How Digital Communication Initiates Relational Erosion- A Multiple Case Study of Relationships in Three Swedish SMEs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Willy Hasselberg; Oscar Karlsson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Digital Communication Technologies; Digitalization; SME; Actor-Network Theory; Networks; Relationships; Intermediaries; Mediators; Affordances; Constraints;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. The Role of Consultants in Translating Agility-An Actor Network Approach to Consultancy in a Management Trend

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mathias Börtin; Gustav Jönsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Agility; Implementation; Consultants; Translation; Spokesmen; Black box;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. En småstad i staden : Hur plats görs i Årsta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Erika Parmsund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur plats görs och hur platskänsla uppstår i stockholmsförorten Årsta. Materialet består av promenadintervjuer med sex årstabor. Promenadintervjun som metod är viktig för undersökningen, då den ger en ny typ av kunskap om relationen mellan människa och plats. LÄS MER