Sökning: "actor-network theory"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden actor-network theory.

 1. 1. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
  Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Home Office on Development Professionals During the Coronavirus Pandemic 2020-2021 : The Case of the United Nations Industrial Development Organization

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Katharina Hribernigg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic suddenly changed the lives of millions of people worldwide. Organizations throughout the globe had to face new working environments with employees shifting away from onsite work to home office. LÄS MER

 3. 3. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 4. 4. Kryptovalutors framväxt utifrån Actor-Network Theory : från riskfylld investering till ekonomins finrum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Finlöf; Lovisa Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; blockchain; actor-network theory; actors; translation process; Kryptovalutor; blockkedjeteknik; aktörsnätverk; aktörer; översättningsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om framväxten av kryptovalutor och blockkedjeteknik i den globala ekonomin. Kritik har riktats mot bankers och andra centraliserade intermediärers finansiella system, i form av ineffektiva processer, tillkommande avgifter och att användarnas integritet undermineras. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Digitization of Saving Groups (Edirs) for Financial Inclusion: The Case of a Startup Tech Company in Ethiopia

  Master-uppsats,

  Författare :Tigist Bezu Mengistu; [2022]
  Nyckelord :financial inclusion; access to finance; digitisation; insurance linkage; concept of affordance; Actor-Network-Theory; saving groups; “Edir”; Ethiopia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER