Sökning: "actor-network theory"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden actor-network theory.

 1. 1. The dynamic process of brand negotiation in virtual brand communities in the airline industry - a case study of a full-service carrier, KLM Royal Dutch Airlines

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jing Rong Chang; Corina Choi Magnusson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Brand negotiation; virtual brand communities; trust and commitment; actor-network theory; airline industry;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. How Digital Communication Initiates Relational Erosion- A Multiple Case Study of Relationships in Three Swedish SMEs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Willy Hasselberg; Oscar Karlsson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Digital Communication Technologies; Digitalization; SME; Actor-Network Theory; Networks; Relationships; Intermediaries; Mediators; Affordances; Constraints;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. The Role of Consultants in Translating Agility-An Actor Network Approach to Consultancy in a Management Trend

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mathias Börtin; Gustav Jönsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Agility; Implementation; Consultants; Translation; Spokesmen; Black box;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. En småstad i staden : Hur plats görs i Årsta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Erika Parmsund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur plats görs och hur platskänsla uppstår i stockholmsförorten Årsta. Materialet består av promenadintervjuer med sex årstabor. Promenadintervjun som metod är viktig för undersökningen, då den ger en ny typ av kunskap om relationen mellan människa och plats. LÄS MER

 5. 5. Decolonial affordances of a communal heritage platform: A case study of the Reciprocal Research Network

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jason Maurer; [2021]
  Nyckelord :Reciprocal Research Network; cultural heritage; Indigenous peoples; First Nations; actor-network theory; decolonial;

  Sammanfattning : Museums are increasingly reckoning with their roles in the colonization of Indigenous peoples as they seek to engage diverse forms of participation and justify their social relevance. Many are turning to digital solutions to aid with these endeavors, including digital repatriation/return platforms. LÄS MER