Sökning: "ad hoc"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade orden ad hoc.

 1. 1. Teism, naturalism och enkelhetsprincipen : En analys av två konkurrerande världsbilder och deras enkelhet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fernando Vasquez; [2019]
  Nyckelord :theism; naturalism; simplicity; probability; background knowledge; metaphysical theories; ad hoc;

  Sammanfattning : In this essay I examine the plausibility of theism and naturalism. I will do this by applying the principle of simplicity as a criterion for measuring the probability of these two worldviews. Theism is the view that God exist as a transcendent being and that the ultimate reality is personal. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 3. 3. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
  Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER

 4. 4. Applied design of distributed ledgers for real estate and land registration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Riccardo Sibani; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Land registry; Real estate;

  Sammanfattning : The recent emergence of a distributed technology named blockchain, clearly created a new point of view in the data storing and data distribution fields. If on one hand blockchain is mainly known for Bitcoin (an auto-regulated decentralized digital currency), on the other hand it has the potential to set up an auto regulated economy. LÄS MER

 5. 5. EU-interna investeringsskyddsavtals (in)kompatibilitet med unionsrätten - Med fokus på skiljenämnders behörighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zorba Hållsten; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; investeringsrätt; investeringsskyddsavtal; BIT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration agreements contained in bilateral investment treaties between EU member states have been under the EU Commission’s critical review since the beginning of the twenty-first century. The Commission considers that these treaties conflict with the EU treaties, inter alia because they may lead arbitration tribunals to apply EU law outside the control of the European Court of Justice. LÄS MER