Sökning: "ad libitum"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden ad libitum.

 1. 1. Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nanette Jensen Sandberg; Katarina Johnsson; Sofia Knipström; [2021-08-18]
  Nyckelord :Plant-based; overweight; obesity; weight-loss; ad libitum;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can a plant-based diet ad libitum lead to weight loss in overweightor obese people?Author: Katarina Johnsson, Sofia Knipström and Nanette Jensen SandbergSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Jenny Van OdjikProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 04-01-2021Background:The prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide. Suffering fromoverweight and obesity carries increased risks such as cardiovascular disease, type II diabetesand certain types of cancer. LÄS MER

 2. 2. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 3. 3. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Erik Backman; [2021]
  Nyckelord :kalv; tillväxt; hull; juverparenkym;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att kalvar som får dia fritt blir överviktiga. LÄS MER

 4. 4. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Nyckelord :enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. LÄS MER

 5. 5. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Carina Tufvesson; [2021]
  Nyckelord :Cow-calf contact system; dairy cow; suckling; feed intake; feeding pattern; milk production; energy balance;

  Sammanfattning : The objective of this study was to compare the production level, feed intake and energy balance in early lactation of non-suckled cows against cows in a cow-driven cow-calf contact (CCC) system. CCC systems have become interesting to evaluate as they are thought to provide a more natural behaviour for both the cow and calf, several studies have reported higher growth and better health in calves kept in these systems. LÄS MER