Sökning: "adam gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden adam gustafsson.

 1. 1. Vad påverkar konsumenters val av funktionsdryck? : En undersökning om vilka faktorer som påverkar konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Angelica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsdrycker; hälsa; marknadsföring;

  Sammanfattning : Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have identified the market as profitable, which has led the competition within the market to intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors consumers value when choosing a brand over another. LÄS MER

 2. 2. The Debt-Equity Dilemma : An analysis of the co-movement between Swedish stocks and bonds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Gustafsson; Frida Nilsson Viberg; [2019]
  Nyckelord :Co-movements; Stock Market; Bond Market; Capital Structure; Shareholders; Stakeholders;

  Sammanfattning : Throughout the last century there has been an extensve discussion regarding the optimal capital structure.Excessive research has further been conducted to understand the relationbetween the market debt and equity on an aggregated market-level. However, it is observed that the research on thefirm-specific co-movement of stock and bondsis scarce. LÄS MER

 3. 3. Secure handling of encryption keys for small businesses : A comparative study of key management systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jacob Gustafsson; Adam Törnkvist; [2019]
  Nyckelord :Key management system; encryption keys; cryptography; comparison; Nyckelhantering; krypteringsnycklar; kryptering; jämförelse;

  Sammanfattning : Background: A recent study shows that key management in the cooperate world is very painful due to, among other reasons, a lack of knowledge and resources. Instead, some companies embed the encryption keys and other software secrets directly in the source code for the application that uses them, introducing the risk of exposing the secrets. LÄS MER

 4. 4. Reimagining Systems Seven Strategies for a Sustainable Future

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Edward Dickinson; Ásta Maack; Robin Memelink; Madison Wright; Jonathan Dennis; Felicia Gustafsson; Alicia Requena Carrion; Tyler Robinson; Kelly Delaney; Alexandra Jonca; Samuel Kalb; Anja Fuechtbauer; Bauke Ter Borg; Bobby Chen; Dylan Giordano; Benjamin Adam Donovan; Riccardo Losa; Lisa Smeke Morales; Lucyl Staub; Paulina Lis; Thomas Hallman; Jacob Steinmann; Nayma Akther Jahan; Jamie Wylie; Rheanna Johnston; Silvia Guevara; Xuan Xie; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matematisk självkänsla : En metasyntes om hur begreppet används i forskningslitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Adam Gustafsson; Karl Törnered; [2019]
  Nyckelord :domain-specific self-esteem; mathematical self-esteem; mathematical anxiety; Domänspecifik självkänsla; matematisk självkänsla; matematikångest;

  Sammanfattning : Vissa elever ser matematik som sitt favoritämne, andra känner ängslan för att de inte känner sig lika duktiga som övriga klasskamrater. Det vore därför användbart att dämpa elevers ångest och oro genom att arbeta med elevers matematiska självkänsla i klassrummet. Frågeställningarna för föreliggande examensarbete är följande: 1. LÄS MER