Sökning: "adam hallden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden adam hallden.

 1. 1. Content with Content? : A qualitative study on the implementation, maturity and future of inbound marketing strategies in the Swedish B2B sector

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Adam Halldén Carlsson; Axel Dahlin; [2018]
  Nyckelord :B2B; Inbound Marketing; Digitalisation; SEO; SEM; Content Marketing; Buyer-Seller Relationship;

  Sammanfattning : Background: There is a knowledge gap in the B2B-businesses adoption of inbound marketing strategies. The B2B sector has a substantial economic impact on the society and their marketing activities need to adapt towards the digital era. In the Swedish market, this has not yet been sufficiently researched up until this point. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : en studie av mediernas självsanering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Tina Halldén; [2011]
  Nyckelord :Självsanering; självsanerande system; pressetiska regler; yrkesetiska regler; granskning av medierna; mediegranskning; mediekritik; förtroende; ansvarighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur synen på mediernas självsanerande system ser ut dels hos elva olika granskare av medierna och dessutom hos sex representanter från de större nyhetsmedierna i Sverige. I kvalitativa djupintervjuer har de bland annat fått svara på frågor om systemets fördelar och nackdelar samt om systemet anses vara tillräckligt eller om det finns behov av en utökad lagstiftning. LÄS MER