Sökning: "adaptation layer"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden adaptation layer.

 1. 1. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Jakob Steiner; [2022]
  Nyckelord :Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. LÄS MER

 2. 2. L4S in 5G networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Davide Brunello; [2020]
  Nyckelord :Low Latency Low Loss Scalable Throughput; Self-Clocked Rate Adaptation for Multimedia; 5G; Latency-critical application;

  Sammanfattning : Low Latency Low Loss Scalable Throughput (L4S) is a technology which aims to provide high throughput and low latency for the IP traffic, lowering also the probability of packet loss. To reach this goal, it relies on Explicit Con- gestion Notification (ECN), a mechanism to signal congestion in the network avoiding packets drop. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Residents' Attitude towards Greening Buildings and their Willingness to take action: An Empirical Survey Study in Deutz, Cologne

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tamina Burggraf; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Green Roofs; Vertical Greening Systems; Residents’ Engagement; Acceptance; Urban Climate Change Adaptation;

  Sammanfattning : In times that reveal the consequences of climate change, cities are using urban greening as a potential measure in their climate change adaptation and mitigation strategies. Greenery in the city regulates the climate and balances temperature extremes through evapotranspiration and air humidification, spending shade and increased air circulation. LÄS MER

 4. 4. A Concept for an Intrusion Detection System over Automotive Ethernet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hanna Lindwall; Pontus Ovhagen; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection System; Deep Packet Inspection; Specification-based Detection; Anomaly-based Detection; V2G; Automotive Ethernet.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A modern automotive vehicle is a complex technical system, containing many electronic, mechanical, and software parts. Typically, a high-end vehicle contains 70 or more electronic control units (ECUs) on average. LÄS MER

 5. 5. Applying FQ-CoDel For Packet Schedulers In Tunneled Transport Layer Access Bundling

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Felix Andersson Johansson; [2020]
  Nyckelord :Networking; QUIC; PQUIC; FQ-CoDel;

  Sammanfattning : The number of devices and internet traffic for applications connected to the internet increases continuously. Devices provide increasing support for multi-homing and can utilize different access networks for end-to-end communication. LÄS MER