Sökning: "adaptation"

Visar resultat 1 - 5 av 1710 uppsatser innehållade ordet adaptation.

 1. 1. Adaptation of Business Practices in Swedish Software-Exporting SMEs: An Institution-Based View of Internationalization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Johansson; Alma Turkovic; [2018-07-03]
  Nyckelord :Institutional impact; Formal institutions; Informal institutions; Institutional distance; SMEs internationalization; Software industry; Software-Exporting SMEs; Networks; Network interactions; Business practices;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. How does local adaptation affect the internationalization performance? A multiple case study of the local adaptation efforts and internationalization performance of six Swedish e-retailers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Aishatou Fatima Moore; Loviisa Vaaheranta; [2018-07-03]
  Nyckelord :e-commerce; e-retailer; internationalization; internationalization performance; local adaptation; Desenio; Eleven; Fritidsfabriken; Junkyard; Miss Mary of Sweden; Northern Spirit;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – lärarsyn på identifiering och anpassning av undervisningen till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Gottfridsson; [2018-02-13]
  Nyckelord :teaching; gifted students; gifted child; mathematics; teachers view;

  Sammanfattning : Särbegåvade elever har alltid funnits i våra skolor men det är först på senare år som de haruppmärksammats och inte förrän år 2015 kom information om de särbegåvade eleverna ochderas behov på Skolverkets hemsida. Då det i genomsnitt finns minst en särbegåvad elev ivarje klass är det viktigt att lärarna lyckas identifiera dem. LÄS MER

 4. 4. Lärarlönelyftet - En studie om genomförandet och upplevelsen av lärarlönelyftet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Tjäder Berggren; [2018-01-18]
  Nyckelord :pay for performance; fairness; organizational justice; sensmaking;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the experiences of lärarlönelyftet (increasedwages for teachers) and how it can be understood in relation to fairness. Lärarlönelyftet is agovernment initiative aimed at increasing teachers' salaries, thus targeting particularly skilledteachers with the ability to develop teaching methods. LÄS MER

 5. 5. Är jag en kamera? En studie av kamerametaforiken i Christopher Isherwoods 'Goodbye to Berlin'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Eric Luth; [2018-01-04]
  Nyckelord :Goodbye to Berlin; die neue Sachlichkeit; camera; Weimar Republic; Christopher Isherwood;

  Sammanfattning : Goodbye to Berlin was published in 1939. Along with Mr. Norris Changes Trains it gained fame as The Berlin Stories;together, these two novels depict Berlin in the early 1930s, when it was still the world capital of modernity and decadence, before Hitler took power.The first adaptation was for the theatre, called I Am a Camera. LÄS MER