Sökning: "adapted activity"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden adapted activity.

 1. 1. Sökkritik i läroböcker - En textanalys av läroböcker i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lilly Sallahi; [2020]
  Nyckelord :Algoritmer; Digital kompetens; Filterbubbla; Gymnasie; Informationssamhälle; Samhällskunskap; Sökkritik;

  Sammanfattning : This bachelor thesis analyses teaching materials on source-critical approaches (sökkritik) to the information retrieval process in digital media. Previous studies show that teaching a critical source approach to information search processes in digital media is lacking or not adapted to the information society (Carlsson & Sundin, 2018; Skolinspektionen, 2018). LÄS MER

 2. 2. Styrning mot målkongruens när outsourcing tillämpas : En kvalitativ fallstudie på Eksjöhus AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Kågebrand Karlsson; Frida Johansson; Ebba Nelzén; [2020]
  Nyckelord :Management control; management control systems; goal congruence; outsourcing; agency theory; performance management system; performance management system frameworks; Ekonomistyrning; ekonomistyrsystem; målkongruens; outsourcing; agentteorin; performance management system; performance management systems framework;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning måste anpassas till respektive företags förutsättningar. Företag kan tillämpas olika strategier i syfte att uppnå deras vision varav en strategi är outsourcing. Outsourcing innebär att en extern part kontrakteras att utföra en viss aktivitet för en annan organisations räkning. LÄS MER

 3. 3. Supply Risk Management as a means of achieving World Class Commodity Management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fred Westerberg; Truls Nörgaard Grytli; [2020]
  Nyckelord :Proactive Supply Risk Management; Risk Management; Supply Chain Management; Sourcing; Commodity Management; Single Case Study; Survey; Axis Communication AB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Axis Communications AB is a network surveillance company based in Lund, Sweden, that has experienced steady growth for several years. Axis has no own manufacturing and instead utilize contracted manufacturers around the world. LÄS MER

 4. 4. Hur kan produktdesign motivera till inre motivation på idrottslektionen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikael Nordin; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande teori; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Användarcentrerad design; Produktdesign;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever rör sig allt mindre, 32% av pojkarna och endast 14% av flickorna når upp till WHO:s rekommenderade dos av 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Studier visar att uppemot 80% av dagen spenderas stillasittande och idag kopplas detta till många vanliga folksjukdomar, såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara en häst : om hästunderstödda interventioners essens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angelina Ingvall Bakic; [2020]
  Nyckelord :Key words: equine-assisted interventions; coping; ecological model; adaptive coordination; sociocultural dimensions; Social Sciences;

  Sammanfattning : More than just a horse : About the essence of equine assisted interventions Equine assisted interventions are something of a “black box”; whilst we understand the field, and many factors within it as a whole, there is little research on the specific factors and their influence of the treatment outcome of these interventions. The aim of this study was to explore the essence of equine assisted interventions and highlight the key components at their core. LÄS MER