Sökning: "adapted activity"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden adapted activity.

 1. 1. Egenvårdens betydelse vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alexandra Aya Ramirez; Adina Hultman; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; experiences; lifestyle-changes; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; erfarenheter; livsstilsförändring; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett internationellt hälsoproblem och antal patienter som får diagnosen fortsätter att öka. Egenvård är en del av behandlingen där krav ställs på att patienten förändrar sina levnadsvanor. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård relaterat till diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadspersonalens perspektiv på aktivitetsmöjligheter för personer med demenssjukdom inom särskilt boende - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Jakobsson; Caritha Grip; [2019]
  Nyckelord :Activities; Dementia; Nursing stuff; Welbeing.; Aktiviteter; Demens; Omvårdnadspersonal; Välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det cirka 130 000 – 150 000 personer som lever med en demenssjukdom. Demenssjukdomen påverkar personens kognitiva förmågor som påverkar det vardagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Hinder och motivationsfaktorer hos människor med synförlust för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Esma Bajramovic; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hinder; inre och yttre motivation; motivationsfaktorer; social cognitive theory; synförlust;

  Sammanfattning : Background: Today, people tend to be less physically active than before, much because of the society we live in with cars and technology. Research shows a reduction in physical activity, even more with people who have some form of visual impairment. LÄS MER

 4. 4. Awaken, My Love!

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Erik Lönnbro Fukino; [2019]
  Nyckelord :Urban development; Public space; transformation; repurposing; historial context; museum; flexible space; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : After recieving the diplomas from the idea competition win together with two colleagues nothing really happened in the Granite Castle in Itäsatama, Hanko. Some makeshift flea markets and coffee booths were put in the empty shell of the previous granite quarry but in the greater scale it remained a shadow from its former past. LÄS MER

 5. 5. A study of students' perspective on the teaching-learning activity in a digital society

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Bokhari Irminger; [2019]
  Nyckelord :learning; digital; students; hand writing; typing; computer; school; note taking; opinions;

  Sammanfattning : This case study looks at upper-secondary school students’ opinions about the use of digital and non-digital tools in the classroom. One of schools’ most important aims is to prepare students for a well-adapted citizenship. LÄS MER