Sökning: "adaption theory"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden adaption theory.

 1. 1. #Blessed : the blesser phenomenon : transactional sex and intergenerational relationships in urban South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Joanne Palfreman; [2020]
  Nyckelord :blessees; blessers; sexual and reproductive health and rights; South Africa; transactional sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : Relationships between women and typically older men for gifts and money in exchange for sex in South Africa are common, and known as blesser relationships. Their increasing acceptability and accessibility has been linked to negative sexual and reproductive health outcomes among young black African women. LÄS MER

 2. 2. Agricultural vulnerability to changing rainfall patterns: Assessing the role of smallholder farmers’ perceptions and access to weather forecast information in adaptation-decision making : case study of the North-Western provinces, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Didier Muyiramye; [2020]
  Nyckelord :vulnerability; perception; weather forecast information; changing rainfall patterns; heavy rainfalls; floods; smallholder farmers; adaptation;

  Sammanfattning : Adverse weather is currently among the crucial challenges facing agricultural development in sub-Saharan Africa. With climate change and variability increasing, rainy seasons are becoming more and more unpredictable. Heavy rainfalls and severe flooding have increased, affecting smallholder farming and rural livelihoods considerably. LÄS MER

 3. 3. The Act of Representation : En adaptionsanalys av dokumentärfilmen The Act of Killing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Cecilia Matteoni; [2020]
  Nyckelord :The Act of Killing; Jagal; documentary; Indonesia; reconstruction; adaptation; The Act of Killing; Jagal; dokumentär; dokumentärfilm; Indonesien; rekonstruktion; adaption; filmen i filmen; Jagal; dokumentar; filem; Indonesia; rekonstruksi; adaptasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en tillämpning av Linda Hutcheons adaptionsteoretiska analysmodell på dokumentärfilmen The Act of Killing - en film som beskrivits som både modig, banbrytande, skrämmande, avslöjande och viktig, men också opolitisk, provocerande, vilseledande, manipulativ och exploaterande. Uppsatsen undersöker med hjälp av Hutcheons genomgripande metodfrågor vad, vem, varför, hur, var och när, hur frågor om representation kan uppfattas så olika och hur kritiken kan vara så polariserad kring filmen. LÄS MER

 4. 4. Uncertainty in process innovations : A case study on the adaption of search engine optimization

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Samuelsson; Lovisa Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Process innovation; uncertainty; uncertainty management; SEO; SME;

  Sammanfattning : Process innovation is an important topic in business research. It enables competitive advantages for companies if managed properly. LÄS MER

 5. 5. "Här är vi alla udda fåglar" - En kvalitativ intervjustudie om motivationsfaktorer till fysisk aktivitet hos FaR-patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesper Dahlberg; Oliver Jernelius; [2020]
  Nyckelord :Self-determination theory; Motivation; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en svensk metod inom hälso- och sjukvård som syftar till att förebygga och behandla bl.a. livsstilsrelaterade sjukdomar. Syftet med studien är att belysa och diskutera FaR-patienters upplevelser av ordinationen utifrån ett motivationsperspektiv i Skåne. LÄS MER