Sökning: "adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade ordet adaption.

 1. 1. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om hållbar utveckling - från lärare till elev : En kvalitativ studie kring hur lärares förståelse samt undervisning inom olika skolämnen om hållbar utveckling ser ut.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; skola; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är ett väldigt ungt men användbart begrepp för både skolundervisning och ute i världen. Under Brundtlandskommissionen år 1987 myntades de tre dimensionerna representerade för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hur adapteras komedi? : En kvalitativ adaptionsanalys av humorns förändring i moderna studiokomedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Marcus Byström; Pontus Sagvold; [2020]
  Nyckelord :Baksmällan; Horrible Bosses; Pixels; komedi; manus; adaption;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur amerikanska studiokomedier adapterar komik från manus till film. Eftersom humor är subjektivt och personer finner komik i olika företeelser är det svårt att adaptera komedimanus till komedifilm. LÄS MER

 4. 4. Normbrytande kvinnliga detektiver i olika kulturella kontexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gabriella Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Bron; adaption; kultur; transnationell; normbrytande; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om normbrytande karaktärer i serierna Bron, The bridge och The tunnel och deras kulturella kontext. Genom karaktärsanalys av de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive serie undersöks vad deras normbrytande beteenden och tankesätt kan spegla av dess kulturella kontext. LÄS MER

 5. 5. “I have been so blind” : Hur filmiska element används för att förmedla stil, karaktärisering och tema i 2005 års adaption av Jane Austens Stolthet och fördom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Debora Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER