Sökning: "adaption"

Visar resultat 11 - 15 av 674 uppsatser innehållade ordet adaption.

 1. 11. “The Lost Caviare Days” – Gastronomy and Alcoholism in Fitzgerald's Tender is the Night

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Karolina Eugenes; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; Alcoholism; Class; Drinks; Fitzgerald; Food; Gastronomy; Psychopathology; Stylistics; i Eugenes;

  Sammanfattning : This thesis investigates the portrayal of gastronomy in F. Scott Fitzgerald's Tender is the Night. LÄS MER

 2. 12. Using Machine Learning to Learn from Bug Reports : Towards Improved Testing Efficiency

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sanne Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Testing; Bug; Natural Language Processing; Clustering; Word Embedding;

  Sammanfattning : The evolution of a software system originates from its changes, whether it comes from changed user needs or adaption to its current environment. These changes are as encouraged as they are inevitable, although every change to a software system comes with a risk of introducing an error or a bug. LÄS MER

 3. 13. Stolthet och skvaller : En komparativ analys mellan Jane Austens Stolthet och fördom och Curtis Sittenfelds Sanning och skvaller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Curtis Sittenfeld; Eligible; Jane Austen; Pride and prejudice; Adaption; Character analysis; Curtis Sittenfeld; Sanning och skvaller; Jane Austen; Stolthet och fördom; Adaption; Karaktärsanalys;

  Sammanfattning : This essay analyses Curtis Sittenfeld’s novel Sanning och Skvaller as an adaption of Jane Austen’s Stolthet och fördom. The purpose of this essay is to take a closer look at how the characters and the plot changes in Sittenfeld’s version compared to the original. The character analysis mainly focuses on Mr. LÄS MER

 4. 14. Web agencies adaption of accessible web directives

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Stina Björnberg; Albin Johansson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; webb; webbdesign; webbutveckling;

  Sammanfattning : Digital divisions are getting smaller in Sweden which makes the range of users wider than ever before. This results in higher expectations and requirements on web in order to be sufficient for everyone. LÄS MER

 5. 15. Människor i väglöst land : En studie om hur journalisten Eric Forsgren gestaltade Norrbottens befolkning i visuell media under 1950 och 1960-talen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linnéa Larsson; Anna-Karin Selström Lundin; [2019]
  Nyckelord :Norrbotten; Framing; representation; visual media; eric forsgren; prejudice; sami people; laestadiande; norrbotten; gestaltning; representation; visuell media; eric forsgren; fördomar; samer; laestadianer;

  Sammanfattning : I denna studie undersökts hur Eric Forsgren gestaltade den norrbottniska befolkningen i visuell media under 1950 och 1960-talen. I studien genomförs en kvalitativ innehållsanalys, som kopplas till tidigare forskning och teorier om gestaltning och representation. LÄS MER