Sökning: "adaption"

Visar resultat 11 - 15 av 667 uppsatser innehållade ordet adaption.

 1. 11. Patienters erfarenheter av att leva med en mekanisk hjärtpump till följd av hjärtsvikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Lindborg; Matilda Marko-Varga; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvalitativ studiedesign; livskvalitet; mekanisk hjärtpump; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en åldersrelaterad sjukdom och eftersom människor lever allt längre ökar förekomsten. Relaterat till detta kan behandlingsalternativ som en mekaniska hjärtpump i framtiden öka. LÄS MER

 2. 12. Patienters upplevelser av att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annhild Björnstedt; Sofie Redner; [2020]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Experience; Patients’ perspective; Literature study; Amyotrofisk lateral skleros; Upplevelse; Patientperspektiv; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros är en terminal progressiv sjukdom där motoriska nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen bryts ner och dör. Musklerna blir därmed understimulerade och förtvinar vilket leder till förlamning. Majoriteten av personerna som insjuknar i amyotrofisk lateral skleros avlider inom fem år. LÄS MER

 3. 13. Percy Jackson och kampen om filmen : Percy Jackson och kampen om filmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Joël Dimbu; [2020]
  Nyckelord :Adaption; Analys; Percy Jackson; The lightning thief; Anabeth; Grover; Åskviggen;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010) och kontrasterar den mot sitt källmaterial, boken Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005). Uppsatsens syfte är att bättre förstå skillnaden mellan en berättelse skriven i bokformat och och samma berättelse i filmformat. LÄS MER

 4. 14. Transition från barn till vuxen hälso- och sjukvård vid diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Brandeby; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :Adult healthcare; Child healthcare; Experiences; Transition; Type 1 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en av de vanligaste förekommande folksjukdomarna i Sverige. För personer i ungdomsåren med diabetes typ 1 äger en transition från barn till vuxen hälso- och sjukvård rum vid någon punkt i dess liv. LÄS MER

 5. 15. Human Factors in Deepwater Drilling - A New Approach to Safety and Operational Excellence

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :José Carlos Silveira Bruno; [2020]
  Nyckelord :Deepwater; Drilling; Human Factors; Oil Gas; Performance; Safety; FLMU06; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deepwater drilling operates high hazardous and complex systems. Technological and operational complexities, harsh environmental conditions, geological uncertainties, and high-pressure flammable fluids are some of the critical factors that pose clear threats towards safe operations and may result in high consequence events, as the Macondo blowout in 2010. LÄS MER