Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 793 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. Klimatanpassningars inverkan på jämställdhet : En kvalitativt jämförande textanalys av Stockholms, Göteborgs och Malmös översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Ylva Bech; [2020]
  Nyckelord :gender; climate; adaption; genus; klimat; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks klimatanpassningars eventuella påverkan på jämställdhet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö genom en kvalitativ textanalys av städernas översiktsplaner. Analysen utgår ifrån tre kategorier som identifierats genom närläsning av översiktsplanerna och teorin om genussystemet. LÄS MER

 2. 12. Klimatanpassning i fysisk planering : Tillämpningsbar policy ur planerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Ebba Sundell; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassningspolicy; Kommunala tjänstemän; Handlingsutrymme diskretion ; Policyanalys; Närbyråkrati;

  Sammanfattning : Studien analyserar planerares arbete med klimatanpassningspolicy, i en svensk kommunkontext, genom undersökning av planerares resonemang om policyutformning, vilket handlingsutrymme det ger planerare samt utmaningar som påverkar kommunalt klimatanpassningsarbete. Med avstamp i planerarnas resonemang, som framgått under intervjustudier, tidigare forskning samt vetenskaplig teoretisk förankring genom policyanalys och närbyråkratiskt teori, identifieras tillämpningsbar policy. LÄS MER

 3. 13. Convergence Properties for Different Null Space Bases When Solving the Initial Margin Optimization Problem Using CMA-ES

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Barnholdt; Filip Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; CMA-ES; Optimization; Initial Margin; Null space representations; Finansiell matematik; CMA-ES; Optimering; Initial Margin; Nollrumsrepresentationer;

  Sammanfattning : This thesis evaluates how the evolutionary algorithm CMA-ES (Covariance Matrix Adaption Evolution Strategy) can be used for optimizing the total initial margin for a network of banks trading bilateral OTC derivatives. The algorithm is a stochastic method for optimization of non-linear and, but not limited to, non-convex functions. LÄS MER

 4. 14. Undervisning om hållbar utveckling - från lärare till elev : En kvalitativ studie kring hur lärares förståelse samt undervisning inom olika skolämnen om hållbar utveckling ser ut.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; skola; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är ett väldigt ungt men användbart begrepp för både skolundervisning och ute i världen. Under Brundtlandskommissionen år 1987 myntades de tre dimensionerna representerade för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER

 5. 15. Agricultural vulnerability to changing rainfall patterns: Assessing the role of smallholder farmers’ perceptions and access to weather forecast information in adaptation-decision making : case study of the North-Western provinces, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Didier Muyiramye; [2020]
  Nyckelord :vulnerability; perception; weather forecast information; changing rainfall patterns; heavy rainfalls; floods; smallholder farmers; adaptation;

  Sammanfattning : Adverse weather is currently among the crucial challenges facing agricultural development in sub-Saharan Africa. With climate change and variability increasing, rainy seasons are becoming more and more unpredictable. Heavy rainfalls and severe flooding have increased, affecting smallholder farming and rural livelihoods considerably. LÄS MER