Sökning: "adaption"

Visar resultat 21 - 25 av 715 uppsatser innehållade ordet adaption.

 1. 21. Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Line Sandborgh; [2019]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; product design; adhd; autism; communication; teacher; student; user research; device;

  Sammanfattning : Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) upplever en försämrad skolgång på grund av att den är dåligt anpassad efter deras behov. Grundskolelärare har ett ansvar att anpassa sin undervisning så den passar alla, men deras ökade belastning lämnar lite tid över till att kommunicera med sina elever på individnivå för att ta reda på deras behov. LÄS MER

 2. 22. C.S. LewisKung Caspian och skeppet Gryningen –En komparativ studie mellan boken och filmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :Narnia; C.S. Lewis; comparative analysis; movie; book; adaption; education; Narnia; C.S. Lewis; komparativ analys; film; bok; adaption; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra C.S. Lewis bok Kung Caspian och skeppet Gryningen och filmen med samma namn för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan båda medierna. En narrativ analys och en komparativ analys har genomförts. LÄS MER

 3. 23. Innovation in Eastern and Western societies: A qualitative analysis of Startup Weekend events in Sweden and Taiwan

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Koenraad Wijbrands; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation contests have become a fruitful strategy to strive for innovation over the last decades. This study takes place in the context of an open access innovation contest in Sweden and Taiwan. Prior research shows a difference in the number of projects that continues after the event. LÄS MER

 4. 24. Predicting Patient Length Of Stay at Time of Admission Using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Olle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using machine learning methods to predict patient length of stay at the time of admission to a clinical ward from the emergency department. The main aim of this thesis is to provide a comparative analysis of different algorithms and to suggest a suitable model that can be used in a hospital prediction software. LÄS MER

 5. 25. Parkinsons sjukdom, patienters egna erfarenheter av att leva med sjukdomen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Nilsson; Natali Bacquin; [2019]
  Nyckelord :Emotioner; Erfarenhet; Förändrad livssituation; Medicinering; Parkinsons sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som leder till en ökad förstöring av de dopaminproducerande nervcellerna. Sjukdomen visar sig med symtom som rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det förekommer även kognitiva störningar som till exempel minnessvårigheter och talsvårigheter. LÄS MER