Sökning: "adaption"

Visar resultat 6 - 10 av 707 uppsatser innehållade ordet adaption.

 1. 6. Arabismos, ahora y entonces. Un estudio comparativo sobre la inmigración de palabras árabes en la lengua española

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Maria Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Arabismos. Interlinguistic contact. Loanwords. Integration of words.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper investigates the lexical immigration of “arabismos” (Arabic loanwords) in the Spanish language. It compares the differences between old arabismos (integrated during the Middle Ages) and modern arabismos (integrated in contemporary time) in terms of their adaptation to the Spanish norms of spelling, phonetics, semantics and morphosyntactic. LÄS MER

 2. 7. The Boss Is Not My Boss - A study on the complexity of management within a multinational corporation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Behnaz Ahmadi Teshnizi; Jessica Ollus; [2019]
  Nyckelord :MNC; Agency theory; Headquarter; Subsidiary; Multiple principals;

  Sammanfattning : The management of multinational corporations have been studied for a long time, aiming at understanding how these large organizations can control their subsidiaries cross-border. Agency theory has been widely used for this purpose but has not yet explained what effect the parallel intended control from several principals has on its agents. LÄS MER

 3. 8. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER

 4. 9. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

 5. 10. Hantering av nätverkscache i DNS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hans Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

  Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER