Sökning: "adaptionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet adaptionsanalys.

 1. 1. En adaptionsanalys av SVJ : – boken blir till film

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Merita Murseli; Laura Rivera; [2022]
  Nyckelord :Adaption; filmadaption; läsförståelse; reciprok undervisning; intrig; karaktär;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Roald Dahls kapitelbok SVJ (1988), svensk översättning, med den svenskdubbade filmen SVJ (2016) av filmregissören Steven Spielberg. Syftet med studien är att jämföra de två verkens intrig och karaktärsskildring samt undersöka de mediespecifika skillnader som uppstått i adaptionen till film. LÄS MER

 2. 2. Att använda bilderboken som en lättläst version av kapitelboken : – en komparativ adaptionsanalys av en kapitelbok och bilderbok.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sophie Duty; [2022]
  Nyckelord :Lewis Carroll; Alice i Underlandet; intrig; lättlästhet; kapitelbok; bilderbok; adaption;

  Sammanfattning : Sophie Duty: Att använda bilderboken som en lättläst version av kapitelboken - en komparativ adaptionsanalys av en kapitelbok och bilderbok om Alice i Underlandet av Lewis Carroll (2022). Svenska, självständigt arbete avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Örebro universitet, institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Skånepågen blir dialektlös pojke? : En adaptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, transformeringen från bok till film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Children s literature science; Sweden; Adaption;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf's story about Nils Holgersson, The wonderful Adventures of Nils (1906-1907), is unique in several different ways. It was innovative for its time and it was the first school book written as a story, which makes it an interesting foundation to build an essay upon. LÄS MER

 4. 4. Hans och Greta, från folksaga till bilderbok : – en adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Merita Murseli; Laura Rivera; [2021]
  Nyckelord :Bröderna Grimm; Hans och Greta; adaption; adaptionsstudie; kvalitativ forskningsmetod; komparativ metod; folksaga; bilderbok;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats genomfört en adaptionsanalys på den nedskrivna och översatta folksagan Hans och Greta (1945) med den nya adapterade bilderboken Hans och Greta i det hemsökta huset (2021). Syftet med uppsatsen är att analysera vad det är som sker med den klassiska folksagan när den bearbetas till en ny mer modern och lättläst bilderbok. LÄS MER

 5. 5. "Do not fade, do not wither, do not grow old" : En adaptionsanalys av tid och rum i Sally Potters Orlando (1992)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Minon Weber; [2021]
  Nyckelord :Adaptation Studies; Adaptation; Spatiotemporal; Orlando; Sally Potter; Virginia Woolf; George Bluestone; André Bazin; Henri Bergson; flux; time flux; nonlinear; nonlinear time; unconventional temporality; spatiality; la durée réelle; l étendu; chronological time; psychological time; Adaptionsstudier; adaptionsanalys; adaption; temporalitet; rumslighet; Orlando; Sally Potter; Virginia Woolf; George Bluestone; André Bazin; Henri Bergson; tid; rum; ickelinjär tid; okonventionell temporalitet; okonventionell tidslighet; la durée réelle; l étendu; kronologisk tid; psykologisk tid;

  Sammanfattning : For almost a century, Virginia Woolf has enchanted readers all over the world with her novel about the gender fluid and time travelling character Orlando. British director Sally Potter adapted Orlando into film in 1992, and her adaptation has since gained immense fame and a continuous presence in world cinema. LÄS MER